شناسه خبر : 7570

ویژه برگزاری انتخابات دبیر کل سندیکای بیمه‌گران(۲)

معاون سابق اتکایی وامور بین الملل شرکت سهامی بیمه ایران، تائید کرده است که برای ثبت نام دبیرکلی سندیکای بیمه‎گران پیشگام شده است.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، مدت دبیرکلی سید محمدعلیپور یزدی 16 اسفندماه سال گذشته به اتمام رسیده و بعد از ماه ها تاخیر در برگزاری انتخابات سندیکای بیمه گران، درتاریخ 4 شهریوردر اطلاعیه ای ازعلاقه مندان به سمت دبیرکلی سندیکا دعوت شده است تا درمدت 10 روز رزومه خودرا به دبیرخانه سندیکا تحویل دهند..

بهمن لامعی در گفت و گو با چابک آنلاین گفت: برنامه های خود برای حضوردر انتخابات دبیرکلی سندیکای بیمه گران را در 11 مورد تدوین و به دبیرخانه سندیکا ارائه داده است.

وی ادامه داد: چالش های موجود در صنعت بیمه بسیارزیاد است ومهمترین چالش هم نرخ شکنی است زیرا در صنعت بیمه کف قیمت وجود ندارد و درنتیجه در آمد شرکت های بیمه کاهش پیدا می کند و نرخ شکنی به ضرر کل صنعت بیمه است.

معاون سابق اتکایی و امور بین الملل شرکت سهامی بیمه ایران بیان کرد: حتما یک تراز قیمتی باید وجود داشته باشد و نظارت بیمه مرکزی بر این موضوع افزایش یابد زیرا نرخ شکنی یک آسیب جدی برای صنعت بیمه است که رقابتی ناسالم را بین شرکت های بیمه ای ایجاده کرده است .

لامعی افزود: چالش دیگری که صنعت بیمه با آن درگیر است خسارت های صوری و ساختگی است که به بدنه صنعت بیمه آسیب جدی وارد کرده است.

به گفته وی راه جلوگیری از خسارت های صوری نیازمند همکاری ذی نفعان بیرونی صنعت بیمه و خود صنعت بیمه است .

معاون سابق اتکایی وامور بین الملل شرکت سهامی بیمه ایران اظهار کرد: صنعت بیمه در حال حاضر در سطح مدیریت های اجرایی و فنی به اشخاص متخصص در امور بیمه ای نیاز دارد.

لامعی گفت: دبیرکل سندیکای بیمه گران باید ضمانت اجرایی داشته باشد زیرا برای اتخاذ تصمیمات برای سندیکا و صنعت بیمه نیازبه ارتباطات داخلی با صنعت بیمه و بیرونی با دستگاه های مرتبط با صنعت بیمه دارد.

وی افزود: هرچقدر این پشتیبانی از نظر معنوی وحقوقی قوی تر باشد و بیمه مرکزی و شورایعالی بیمه حمایت بیشتری از سندیکاانجام دهند به پیشبرد اهداف سندیکا کمک بیشتری می شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای