شناسه خبر : 7547

در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ما با 3.38 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که 2.6 درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه رازی با 9.98 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که 3.58 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش 3.02 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ملت با 0.33 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش 4.32 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه معلم با 0.83 درصد بوده است.

در روز جاری از 21 شرکت فعال در بورس و فرابورس 11 شرکت قرمز پوش  و 10 شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای