شناسه خبر : 7510

مدیرعامل شرکت بیمه امید گفته است که افزایش تعداد شرکت‌های بیمه‌ای متناسب با حجم و وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در ایران نیست و اقتصاد کشور هم جوابگوی این تعداد شرکت بیمه‌ای نیست.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، علی اکبر اکرامی در گفت و گو با چابک آنلاین افزود: تعداد بسیاری از شرکت های بیمه ای اوضاع مناسبی ندارند و نه تنها سود بیمه گری ندارند بلکه زیان ده هم هستند.

به گفته وی، این موضوع که  تعداد شرکت های بیمه ای زیاد باشد اصلا بد نیست، اما اقتصاد کشور باید جوابگوی این تعداد شرکت بیمه ای باشد.

اکرامی افزود: وقتی تعداد شرکت های بیمه ای  زیاد می شود، قطعا بازار محدود شده  و این محدودیت در بازار دلیل اصلی نرخ شکنی خیلی از شرکت ها است.

مدیرعامل شرکت بیمه امید اظهارکرد: زمانیکه قیمت بیمه نامه پائین باشد درست است که تعداد فروش زیاد است اما مبلغ فروش کم است وشرکت های برای حضور در این بازار مجبور به ارزان فروشی هستند، بیمه نامه های بیشتربا نرخ های کمتر به فروش می رود.

اکرامی عنوان کرد: اگر در گذشته 10 کیک بین 4 شرکت دولتی تقسیم می شده است حالا همان 10 کیک  بین 30 شرکت تقسیم می شود.

به گفته وی، یکی از دلایل اصلی پائین آمدن حاشیه سود شرکت ها بابت عملیات بیمه گری خسارت ها است، زیرا خیلی از خسارت ها مانند دیه و افزایش نرخ ارز دست شرکت های بیمه ای نیست .

مدیرعامل شرکت بیمه امید ادامه داد: یکسری نوسانات قیمتی وجود دارد که بر عملیات بیمه گری اثر مستقیم می گذارد.زمانیکه  نرخ ارز بالا می رود قیمت قطعات خودروها هم  بالا می رود و وقتی تصادفی رخ می دهد، خسارت باید دو یا سه برابر سال قبل پرداخت شود اما حق بیمه به میزان بسیار کمتری بالا رفته است و تناسب درستی بین خسارت پرداختی و حق بیمه گرفته شده ، وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت بیمه امید بیان کرد: مسئله دیگری که وجود دارد عوارض پرداختی به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت های بدنی است، البته موجودی صندوق تامین خسارت های بدنی، رقم بالا یی است و صندوق تامین خسارت های بدنی نباید 8 درصد عوارض از شرکت های بیمه ای بگیرد و نهادهای نظارتی باید به این مسئله توجه کنند.

وی ادامه داد: همه این موضوعات باعث می شوند که عملیات بیمه گری اساسا دیگر سودده نخواهد بود و شرکت ها نیاز به افزایش سرمایه دارند اما سهامدار استقبال نمی کند زیرا می تواند با گذاشتن سرمایه خود در بانک 20 درصد سود بگیرد اما در یک شرکت بیمه 5 درصد سود می گیرد.

مدیرعامل شرکت بیمه امید گفت: تنها بیمه نامه هایی که در ایران می شود روی آنها کارکرد بیمه نامه های اشخاص است، مانند: بیمه نامه های عمر و پس انداز و سرمایه گذاری هر چند که مردم از این بیمه نامه هااستقبال نمی کنند زیرا آگاهی لازم را  ندارند.

وی، عنوان کرد: زمانیکه مردم بدانند که بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری برای آینده خود و فرزندانشان در زمینه های مختلف مانند: ازدواج و تحصیل می تواند مفید باشد حتما استقبال خواهند کرد. تنها راه بالا بردن ضریب نفوذ بیمه در حال حاضر، همین بیمه نامه های عمرو سرمایه گذاری است .

اکرامی راه برون رفت از این وضعیت را کاهش تعداد شرکت های بیمه عنوان کرد و گفت : زمانیکه تعداد شرکت های بیمه کم شود، رقابت ناسالم کم می شود و شرکت های که فعالیت می کنند، احساس خطر می کنند ودیگر ارزان فروشی و دامپینگ نمی کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای