شناسه خبر : 7500

درمیانه هفته معاملات بورس تهران شاهد افزایش چشمگیر شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۳.۰۸ درصد بوده است.

 

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه رازی با افزایش ۱.۵۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۶ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۲۲ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای