شناسه خبر : 7486

دردومین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد کاهش شاخص سهام در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با ۳.۱۲ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پارسیان بود که ۲.۸ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با ۴.۶۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه اتکایی ایرانیان بود که ۱.۰۸ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۴.۸۳ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با ۳.۰۸ درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه رازی با افزایش ۱.۵۲ درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه پاسارگاد با ۰.۱۱ درصد بوده است.

شرکت بیمه تعاون امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند .

در روز جاری از ۲۱ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۳ شرکت قرمز پوش  و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای