شناسه خبر : 7448

دبیر کمیته رفاهی و بیمه سندیکای آسانسور ایران اظهار کرد که درسال گذشته حدود یک میلیارد و ششصد میلیون تومان حق بیمه تکمیلی از اعضا دریافت وبیش از ۲ میلیارد تومان هم خسارت پرداخت شده است.

چابک آنلاین، زهرا نامداری، "علی مرزبان" در گفت‌وگو با چابک آنلاین با بیان اینکه اعضای اتحادیه و انجمن تولید کنندگان آسانسور هم می توانند تحت پوشش بیمه تکمیل درمان سندیکای آسانسور قرار بگیرند، گفت: اگر اتحادیه آسانسور و پله برقی تهران با ما همکاری های لازم را داشته باشد اعضای آنها بیمه تکمیل درمان می شوند.

پیشتر علی اکبر ایلخانی، رئیس اتحادیه صنف آسانسور و پله برقی تهران به چابک آنلاین گفته بود که دریکی دوسال اخیربا صنعت بیمه در بستن قرارداد تکمیل درمان با چالش هایی روبه رو شده اند زیرا ضریب خسارت بالا سبب شده که شرکت های بیمه تمایلی به عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان با این اتحادیه نداشته باشند.

خدمات بیمه تکمیل درمان سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران تحت پوشش شرکت بیمه معلم است

ارسال نظر

خدمات بیمه ای