شناسه خبر : 7420

رئیس اتحادیه فتوکپی و اوزالید شهرستان‌های استان تهران از عملکرد شرکت بیمه دانا در ارائه خدمات بیمه تکمیل درمان به اعضای صنف خود اظهار نارضایتی کرد.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی،"داوود دهخدا" در گفت وگو با چابک آنلاین گفت: اعضای صنف فتوکپی و اوزالید هیچگونه بیمه ای جز بیمه تکمیل درمان ندارند و اعضای اتحادیه فاقد بیمه نامه عمر هستند.

وی عنوان کرد: اعضای صنف 1500 نفر هستند که از این تعداد 500 نفر تحت پوشش بیمه نامه درمان قراردارند.

رئیس اتحادیه فتوکپی و اوزالید، یکی از دلایل عمده که اعضای اتحادیه از بیمه نامه دیگری به غیر از بیمه تکمیل درمان استفاده نمی کنند را کاربردی نبودن شرکت های بیمه در ایران بیان کرد و افزود که  اعضای  صنف متبوع وی از خدمات بیمه تکمیل درمان هیچگونه رضایتی ندارند به خصوص درزمان دریافت خسارت از شرکت های بیمه‌ای و به هیچگونه بیمه نامه ی دیگری هم علاقه ای ندارند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای