شناسه خبر : 7397

خدمات درمان مستقیم و رایگان به بیمه شدگان تامین اجتماعی در ۱۹ مرکز درمانی خراسان رضوی ارائه می شود.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، مدیر درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی گفت: این مراکز شامل سه بیمارستان و ۱۶ مرکز و پلی کلینیک هستند که بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه شده را در این استان زیر پوشش دارند.

دکتر حمید داستانی با بیان اینکه خدمات درمانی به بیمه شدگان تامین اجتماعی در قالب درمان مستقیم و غیر مستقیم ارائه می شود، افزود: هم اکنون حدود چهار هزار مرکز درمانی و تشخیصی با مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی قرارداد همکاری دارند که درمان غیر مستقیم از طریق این مراکز با پرداخت فرانشیز انجام می شود.

وی اظهار داشت: مراکز درمانی  و تشخیصی طرف قرارداد با بیمه تامین اجتماعی خراسان رضوی متشکل از پزشکان، داروسازان، دندانپزشکان، درمانگاه های خصوصی و خیریه، بیمارستان های دولتی و خصوصی و سایر مراکز پاراکلینیکی در استان هستند.

وی گفت: اقدامات مربوط به تسریع پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد، طبق اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جریان است که با تخصیص منابع لازم و پرداخت قسمتی از مطالبات این سازمان توسط دولت، پرداختها شرایط مناسبتری پیدا خواهد کرد.

داستانی افزود: در حال حاضر مطالبات مراکز دیالیز زیرپوشش تامین اجتماعی خراسان رضوی تا اردیبهشت ۹۸ پرداخت شده و پرداخت مطالبات سایر مراکز ۶ تا ۱۲ ماه تاخیر دارد.

وی میزان مطالبات پارسال و امسال مراکز طرف قرارداد مدیریت درمان تامین اجتماعی خراسان رضوی را در مجموع ۴۹۴ میلیارد تومان عنوان کرد و اظهار داشت: ۴۱۴ میلیارد تومان از این میزان مربوط به مطالبات پارسال مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی در بخش دانشگاهی و غیر دانشگاهی است.

وی گفت: مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد بیمه تامین اجتماعی خراسان رضوی در سال جاری نیز در مجموع ۸۰ میلیارد تومان در دو بخش دانشگاهی و غیر دانشگاهی است.

۴۵ درصد از بیمه شدگان استان خراسان رضوی بیمه تامین اجتماعی هستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای