شناسه خبر : 7350

نگاهی اجمالی به تاریخچه پیدایش صنعت بیمه در جهان عرب؛

کنکاش در کتب تاریخی جهان نشان می‌دهد که تاریخچه پیدایش صنعت بیمه در جهان به دوران تمدن مابین‌النهرین در دوران بابلی ها باز می‌گردد اما پیدایش آن درجهان عرب مانند دیگر کشورهای جهان سوم، به نیمه‌های قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد.

چابک آنلاین، فعالیت های بیمه ای اولین بار در جهان عرب از طریق شعب و نمایندگی های شرکت های بیمه ای بین المللی آغاز شد ودر این راستا تنها به غیر عرب های مقیم کشورهای عربی خدمات ارایه می شد تا بتوانند از جان  و مال  و سرمایه های ی خود درکشورهای عربی محافظت کنند.

اما دراواخر قرن نوزدهم ظهورشرکت های بیمه ای درجهان عرب آغاز شد و اولین شرکت درکشور مصر تأسیس شد.

پس از آن با فاصله زمانی کمی، شرکت های دولتی بیمه ای زیادی در کشورهای عربی تأسیس شدند.

دراین نوشتار به نام و تاریخ تأسیس شرکت های بیمه ای، شرکت های بیمه ای اتکایی و نیز دیگر نهادهای وابسته به صنعت بیمه که در جهان عرب تأسیس شده اشاره می شود.

شرکت های بیمه ای جهان عرب به ترتیب زمانی  و بر اساس تاریخ تأسیس  شامل این موارد است:

"شرکت بیمه غیر انتفاعی مصر" (1900 میلادی)

"شرکت بیمه ای تعاونی تونس" (1912 میلادی)

"شرکت بیمه ای عربی محدود لبنان" (1944 میلادی)

"شرکت بیمه ای پادشاهی مراکش" (1949 میلادی)

"شرکت ملی بیمه عراق" (1950 میلادی)

"شرکت بیمه سهمیه محدود اردن" (1951 میلادی)

"شرکت تضامنی سوریه" (1953 میلادی)

"صندوق بیمه ای تعاونی جبران خسارت خودرو در بحرین" (1954 میلادی)

"شرکت بیمه کویت" (1960 میلادی)

"شرکت بیمه خودروی سودان" (1962 میلادی)

"شرکت بیمه الجزایر" (1963 میلادی)

"شرکت بیمه لیبی" (1964 میلادی)

"شرکت بیمه قطر" (1964 میلادی)

"شرکت بیمه شارجه امارات متحده عربی" (1970 میلادی)

"شرکت بیمه دبی امارات متحده عربی" (1970 میلادی)

"شرکت ملی بیمه یمن" (1970 میلادی)

"شرکت بیمه موریتانی" (1974 میلادی)

"شرکت ملی بیمه عمان" (1977 میلادی)

اما شرکت های بیمه اتکایی حاضر در جهان عرب تاریخچه چندانی ندارند، شرکتهایی که طبق تاریخ تأسیس به ترتیب زمانی، بدان اشاره  می شود:

"شرکت بیمه اتکایی مصر" (1957 میلادی)

"شرکت بیمه اتکایی مراکش" (1960 میلادی)

"شرکت بیمه اتکایی عراق" (1960 میلادی)

"شرکت بیمه اتکایی یمن" (1970 میلادی)

اما با گذشت زمان، کشورهای مختلف عربی و شرکت های بیمه ای موجود در آنها، نیازهای جدیدی را نیزدر صنعت بیمه احساس کرده اند.

برهمین اساس به فکر تأسیس اتحادیه ای مشترک در این زمینه افتادند تا بتوانند از طریق آن،بین شرکت های بیمه ای عربی ارتباطات بیشتری برقرار کرده و به حل مشکلات و تبادل نظر با یکدیگر درزمینه های مختلف بپردازند.

از همین رو در سال 1964 میلادی، "اتحادیه عمومی بیمه جهان عرب" تشکیل شد وسال به سال بر تعداد اعضای آن افزوده شد به طوری که در سال 2010 میلادی تعدادی اعضای آن به 285 عضو (شرکت بیمه ای و بیمه اتکایی) رسید.

درحال حاضر بیش از 400 شرکت بیمه ای و بیمه اتکایی در کشورهای مختلف عربی فعالیت دارند که شامل سه دسته شرکت می شوند: شرکت های مربوط به یک کشور عربی، شرکت های مشترک بین دو کشور عربی، شرکت های مشترک بین یک کشور عربی و یک کشور غیر عربی.

با وسیع ترشدن حوزه فعالیتی صنعت بیمه درجهان عرب و حضور برخی شرکت های غیرمحلی دربازارهای محلی عربی، نیاز به تأسیس"هیأت نظارت و تنظیم مقررات شرکت های بیمه ای" احساس شد و بر همین اساس طبق قانون شماره 92 صادره در سال 1939 میلادی در مصر، اولین "هیأت نظارت و تنظیم مقررات شرکت های بیمه ای" در این کشور تشکیل شد.

البته این هیأت پس از آن در مصر تشکیل شد که شرکت های بیمه‌ای غیرمصری در این کشور نیز لغو امتیاز شدند.

درکنار بیمه بازرگانی، دردهه های هفتاد میلادی، بیمه تکافلی نیز در جهان عرب برای اولین بار به وجود آمد.

درسال 1979 میلادی اولین شرکت بیمه ای تکافلی درکشور سودان تأسیس شد و بعد از آن در بسیاری از کشورهای دیگر اسلامی نیز چنین شرکت هایی ایجاد شد و همواره در حال گسترش فعالیت های خود هستند به گونه ای که بر اساس آمار سال 2009 میلادی، حداقل 105 شرکت بیمه ای تکافلی در کشورهای مختلف فعالیت می کردند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای