شناسه خبر : 7272

رئیس اتحادیه الکترومکانیک تهران اعلام کرد که شرکت‌های ایران و البرز تمایلی به تمدید قرارداد خود با اتحادیه‌ها ندارند.

چابک آنلاین، بهاره تاجرباشی، علی اکبرایلخانی درگفت وگو با چابک آنلاین گفت: دریکی دوسال اخیربا صنعت بیمه در بستن قرارداد تکمیل درمان با چالش هایی روبه روبوده ایم  که به دلیل ضریب خسارت بالا، شرکت های بیمه تمایلی به عقد قرارداد بیمه تکمیل درمان  با اتحادیه ها ندارند.

وی افزود: اعضای اتحادیه الکترومکانیک درحدود 8 سال تحت پوشش بیمه تکمیل درمان شرکت بیمه ایران بودند و بیمه ایران به دلیل ضریب خسارت بالا دیگر قرارداد خود را تمدید نکرد .

رئیس اتحادیه الکترومکانیک تهران بیان کرد: درسال گذشته با بیمه البرز در بخش تکمیل درمان قرارداد همکاری وجود داشت که عملکرد آنها رضایت بخش بود اما این شرکت بیمه ای هم قرارداد خود را تمدید نکرد و درحال حاضر اعضای اتحادیه فاقد هرگونه بیمه تکمیل در مان هستند.

ایلخانی اظهارکرد: اعضای اتحادیه نزدیک به 1700 نفر هستند که از این تعداد در حدود 200 نفر تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قراردارند که آنهاهم معمولا اشخاصی هستند که به بیمه تکمیل درمان نیاز دارند .

وی در خصوص اینکه چه تعدادی از اعضای اتحادیه دارای بیمه نامه عمر هستند اظهار بی‌اطلاعی کرد وگفت : دربین محصولات بیمه ای، بیمه نامه های آتش سوزی و مسئولیت برای حرفه ی ما مفید است اما متاسفانه بیمه هنوز در بین اشخاص جامعه جا نیفتاده و از بیمه استفاده بهینه نمی شود.

 

  • میلاد محمدی

    متاسفانه اتحادیه ها و اصناف این مشکلات را ازجانب شرکت های بیمه ای می دانند در صورتی که طی چند سال گذشته همواره این مراکز آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به بیمه های درمان تکمیلی را رعایت نکرده اند و حال شرکت های بیمه ای اقدام به همکاری با این مراکز نمی نمایند .

ارسال نظر

خدمات بیمه ای