شناسه خبر : 7225

قائم مقام سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد در صورتی که کارفرما لیست حق بیمه خبرنگاران را عادی رد کند، این لیست در کمیته‌های استانی مشاغل سخت و زیان‌آور بررسی می‌شود.

به گزارش چابک آنلاین، محمدحسن زدا با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام با تبریک ۱۷ مرداد (روز خبرنگار) به سختی و زیان‌آور بودن کار خبرنگاران اشاره کرد و نوشت: درحال‌حاضر خبرنگارانی که بخواهند با ۲۰ سال سابقه بازنشسته شوند بر اساس مصوبه سخت و زیان آور بودن حرفه خبرنگاری می‌توانند به ادارات کار و به کمیته‌ کارهای سخت و زیان آور مراجعه و پس از تایید آنها، سازمان تامین اجتماعی اقدام به صدور حکم بازنشستگی خبرنگاران مربوطه خواهد کرد.

وی در ادامه آورد: سازمان تامین اجتماعی برای بازنشستگی خبرنگاران با شرایط اشاره شده محدودیتی ندارد و در صورت ارائه درخواست متقاضیان به دبیرخانه کمیته‌های، مراتب را مورد تطبیق قرار می‌دهد و در صورت احراز سوابق بازنشستگی، مستمری آنها توسط سازمان تامین اجتماعی برقرار می‌شود.

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه نوشت: در صورتی که کارفرما لیست خبرنگاران را عادی رد کند در کمیته مورد بررسی قرار گرفته و خبرنگارانی که ۲۰ سال متوالی و یا ۲۵ سال متناوب به عنوان خبرنگار جزو مشاغل سخت و زیان آور محسوب شوند، می‌توانند حکم بازنشستگی دریافت کنند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای