شناسه خبر : 7171

۷۵ میلیون تومان حق بیمه ۱۸۵ زن سرپرست خانوار بهار امسال توسط کمیته امداد منطقه ۱۹ تهران به حساب سازمان تامین‌اجتماعی پرداخت شده است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل ازمهر، مهدی سامانی رئیس کمیته امداد منطقه ۱۹ تهران با اشاره به پرداخت حق بیمه ۱۸۵ مددجوی تحت حمایت این نهاد، گفت: برای این تعداد مددجو در بهار امسال مبلغ ۷۵ میلیون تومان حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی واریز شد.

وی با بیان اینکه حق بیمه تأمین اجتماعی مددجویان باهدف بهره‌مندی آنها از مزایای مستمری بازنشستگی پرداخت می‌شود،افزود: زنان سرپرست خانوار با رسیدن به ۵۵ سالگی و داشتن حداقل ده سال سابقه بیمه، مستمری بازنشستگی تأمین اجتماعی را دریافت می‌کنند تا بعد از گذر ۱۰ سال و بهره‌مندی از مزایای مستمری آن از چرخه حمایت این نهاد خارج شوند.

سامانی با اشاره به اینکه حق بیمه برای زنان سرپرست خانوار و مجریان طرح های اشتغال زایی پرداخت می شود، بیان کرد: تمامی مبلغ حق بیمه این افراد از طرف کمیته امداد پرداخت می‌شود و مددجویان مشمول این طرح هیچ گونه مبلغی را تازمانی که از چرخه حمایت خارج نشده اند، در این مورد پرداخت نمی کنند.

طرح تحت پوشش قرار دادن مددجویان زیر چتر بیمه ای تامین اجتماعی بیش از ۱۰ سال است که در کمیته امداد به اجرا درآمده است، تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت در جامعه، همبستگی اجتماعی، رفع فقر و محرومیت با ایجاد درآمد پایدار از مهم‌ترین عوامل  بهره‌مندی مددجویان این نهاد از بیمه‌های تأمین اجتماعی است.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای