شناسه خبر : 7075

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به تیر ماه سال ۹۸ شرکت بیمه اتکایی ایرانیان، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه آتش سوزی بوده است.

به گزارش چابک آنلاین، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به تیر ماه سال 98 شرکت بیمه اتکایی ایرانیان نشان می دهد که 42 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه آتش سوزی و 29 درصد بیمه نامه نفت و انرژی بوده است.

از قرار معلوم رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه آسیا مربوط به بیمه نامه آتش سوزی ، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه نفت و انرژی و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه بدنه درمان  است که 11 درصد خسارت پرداختی این شرکت در تیرماه ماه سال جاری را شامل می شود

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای