شناسه خبر : 6913

ویژه برگزاری انتخابات دبیر کل سندیکای بیمه‌گران

عضوهیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری، تائید کرده است که برای ثبت نام در سمت دبیرکلی سندیکای بیمه‌گران پیشگام شده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجر باشی، به گزارش چابک‌ آنلاین مدت دبیرکلی سید محمدعلیپور یزدی 16 اسفندماه سال گذشته به اتمام رسیده و ازآن زمان تا اکنون، برگزاری انتخابات این سندیکا برای معرفی دبیرکل جدید به اصلاح اساسنامه سندیکا موکول شده است.

"کمال الدین پیرموذن" درگفت وگو با چابک آنلاین گفته است که علاقه کافی برای حضور در عرصه صنعت بیمه دارد و در حال تحقیق و بررسی در این زمینه  بوده واگر بتواند در شرایط کنونی اقتصادی کشورتاثیر گذار باشدبا برنامه وارد این انتخابات خواهد شد.

وی،تصریح کرده که به طور قطع ظرف  دوسه روز آینده، ثبت نام خود را  برای دبیرکلی سندیکای بیمه گران  انجام می دهد.

پیرموذن افزوده که درحال تدوین برنامه های خود برای حضور درانتخابات دبیر کلی سندیکای بیمه گران بوده و با سوابقی که در صندوق بازنشستگی کشوری داشته وهمچنین تعاملات  خود با مجلس، در راستای ارتقای صنعت بیمه تلاش خواهد کرد.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای