شناسه خبر : 6912

مدیرعامل شرکت بیمه رازی اعلام کرده است که حق بیمه خالص صادره شرکت بیمه رازی در سال ۱۳۹۸ رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته نخواهد داشت.

به گزارش چابک‌آنلاین مجید بختیاری گفت: سیاست شرکت بیمه رازی مبنی بر فروش با کیفیت و عدم صدور بیمه نامه های زیان ده است بنابراین حق بیمه خالص صادره شرکت بیمه رازی در سال 1398 رشد چشمگیری نسبت به سال گذشته نخواهد داشت.

وی عنوان کرد که این شرکت با تمام توان پیگیر وصول مطالبات و بازنگری در سیاست های فروش اقساطی است، اما با توجه به رویکرد شرکت بیمه رازی مبنی بر مختومه  کردن پرونده‌های خسارت های سنواتی، در کوتاه مدت از این محل، منابعی برای افزایش منابع در دسترس سرمایه گذار فراهم نمی شود.

مدیرعامل شرکت بیمه رازی افزوده: این شرکت افزایش سه هزار میلیاردی از محل آورده و مطالبات را طی دو مرحله در دست اجرا دارد و ممکن است اجرای مرحله دوم این افزایش سرمایه سبب افزایش منابع در دسترس سرمایه گذاری شود.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای