شناسه خبر : 6663

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین اظهارکرد که " شرکت‌های بیمه نباید با هر نرخی بیمه نامه صادرکنند و انتظار پوشش اتکایی هم داشته باشند."

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، "سید مصطفی کیایی" در گفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت که در حال حاضر هر نرخ و شرایط بیمه نامه ای که بیمه مرکزی بپذیرد شرکت بیمه اتکایی امین هم می پذیرد.

وی، در خصوص تاخیر اتفاق افتاده در برگزاری انتخابات سندیکای بیمه گران، گفت "بیمه مرکزی باید به تاخیر اتفاق افتاده در انتخابات سندیکای بیمه عکس العمل نشان دهد.

به گفته کیایی، مدت تصدی دبیرکلی سندیکای بیمه گران ایران  بر اساس اساسنامه دو سال بوده بنابراین ادامه کار دبیر کل کنونی سندیکا قانونی نیست و باید انتخابات مجدد برگزار شود.

اعضای شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران ۱۳اسفند ماه سال قبل، پیرامون انتخاب دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، طبق توافق، تصمیم‌گیری در این خصوص را به جلسه سال آتی شورای عمومی موکول کردند.

هرچندکه بعدتر، سیدمحمد علیپور یزدی، دبیرکل سندیکای بیمه گران، برگزاری انتخابات سندیکا را به اصلاح اساسنامه سندیکا موکول کرده وگفته بود که تا اساسنامه اصلاح نشود برگزاری انتخابات موضوعیتی ندارد.!

گویا به تازگی، سندیکای بیمه گران ایران، تعیین تکلیف اصلاح اساسنامه جدید سندیکارا منوط به حداکثر دو جلسه آتی شورایعالی بیمه کرده است.

مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی امین در رابطه با ترکیب هیات مدیره ناقص شرکت بیمه اتکایی امین عنوان کرد که در انتظار پاسخ بیمه مرکزی است  و ابراز امیدواری کرد که هر چه سریع تر این مساله هم حل شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای