شناسه خبر : 6518

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۲.۹۱درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با0.11 درصد اختصاص یافت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با 1.51 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه کارآفرین بود که  0.27 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش 4.98 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه ما با 2.42 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه دی با افزایش 4.98 درصد اختصاص یافت وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سامان با 0.8 درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس 5 شرکت قرمز پوش  و 17 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای