شناسه خبر : 6446

محمد خدادی با اشاره به اینکه سعی دارد توزیع یارانه مطبوعات را هدفمند کند عنوان کرد که حل مساله لوایح سه‌گانه مطبوعات در اولویت اصلی کار او قرار ندارد.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از مهر، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد گفته که یارانه‌ای که در قالب حق بیمه خبرنگاران به رسانه‌ها می‌دادیم شکل و ساختارش تغییرمی‌کند چون ساختار قبلی آن خلاف قانون بود والان از طریق صندوق حمایت از هنرمندان دنبال احیای آن هستیم.

محمدخدادی افزود: در بحث بیمه برای کمک به بیمه شدن حدود ۳ هزار نفر با صندوق اعتباری هنر به تفاهم رسیدیم اما در این هم مسیرمشکل کم نیست و ادامه داد که  گفتیم بیمه خبرنگاران اما لیستی به ما می‌دهند که مغز آدم سوت می‌کشد و خود دوستان رسانه‌ای می‌گویند که بخش زیادی از این متقاضی بیمه‌ها از اهالی رسانه نیستند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای