شناسه خبر : 6439

گزارش‌ها حاکی از این است که سود انباشته شرکت خدمات بیمه ای سایان، در پایان سال مالی ۹۷با رسیدن به رقم ۸۸۲میلیون ریال کاهشی ۴۳درصدی داشته است، سود انباشته این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۱.۵۵۲میلیون ریال بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، براساس این گزارش سود خالص شرکت خدمات بیمه ای سایان در پایان سال مالی  97 با رسیدن به رقم 2.033 میلیون ریال کاهش 57 درصدی داشته است.

سود خالص این شرکت در مدت مشابه سال قبل از آن 4.745 میلیون ریال بوده است.

همچنین سود عملیاتی شرکت خدمات بیمه ای سایان، در پایان سال مالی ۹۷با رسیدن به رقم 2.665 میلیون ریال 55 درصد کاهش یافته است چرا که سود عملیاتی این شرکت در مدت مشابه سال گذشته 5.936 میلیون ریال بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای