شناسه خبر : 6403

رییس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گفت: هم اکنون۱۰۰هزاربافنده فرش درچهارمحال وبختیاری قالی می‌بافند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰درصد کاهش یافته‌اند.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از خبر آنلاین، علیرضا جیلان گفت: این قالیبافان در این استان بر ۱۷هزار و ۵۰۰دارقالی فعالند و سالانه۲۰۰ هزارمترمربع فرش دستبافت تولید می کنند.

جیلان با بیان اینکه از این تعدادبیش از۱۴ هزار نفردارای بیمه قالی بافی هستند، گفت: افزایش نرخ موادخام، دسترس سخت به مواد اولیه، نبود بازر فروش، جایگزینی برخی رسته های شغلی به جای بافندگی، حذف بیمه های تامین اجتماعی بافندگان، نبود پایانه صادراتی فرش دستبافت، کمبود تجار و بازرگانان تخصصی و قوی فرش ، نبود رغبت در بین جوانان برای انتخاب شغل بافندگی، ناکارآمدی شرکت های تعاونی و اتحادیه های خصوصی فرش از مهمترین علل کاهش تعداد بافندگان فرش دستباف در این استان است.

جیلان افزود: فرش ها وگبه های بافته شده دراین استان در کشورهای اروپایی،آسیانه میانه،آمریکای جنوبی، چین، آلمان و کشورهای حوزه خلیج فارس متقاضیان بسیاری دارد که به علت نبود مرکزتخصصی و پایانه های صادراتی فرش در این استان از طریق استانهای دیگربه خارج ازکشورصادر می شود.

وی گفت: گبه، یلمه، فرش بختیاری و نایینی چهارسبک فرش دستباف استان چهارمحال وبختیاری را تشکیل می دهد.
وی بختیاری، یلمه، گبه، نایینی رامهمترین سبک های فرش استان چهارمحال و بختیاری اعلام کرد.
پارسال ۲۰۰ هزار متر مربع فرش دستبافت در چهارمحال و بختیاری تولید شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای