شناسه خبر : 6356

این شرکت بیمه بورسی امسال مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع فوق العاده خود را همزمان در یک روز برگزار و مفاد دستورجلسه ذکرشده در آگهی دعوت به دو مجمع را که در جراید به چاپ رسیده بود به تصویب سهامداران رساند.

به گزارش چابک‌آنلاین، در این مراسم پس از قرائت آیاتی چند از کلام ا... مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران ابتدا کلیپی از افتتاح مدارس بیمه پارسیان در مناطق زلزله زده کرمانشاه پخش شد پس از آن نسبت به انتخاب رئیس مجمع ، نظّار و منشی جلسه اقدام و پس از استقرار هیأت رئیسه مجمع و نمایندگان بیمة مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار و حسابرس در قسمت هیأت رئیسه، گزارش فعالیتهای شرکت در سال 97 توسط مدیرعامل ارائه گردید.

از نکات قابل توجه رشد سودآوری و اندوخته­ های درخور توجه سال 97 بیمه پارسیان بود که توسط آقای اویارحسین نایب رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت به تفصیل شرح داده شد.

کسب پرتفوی بیش از 20هزار و پانصد میلیارد ریال در سال 97 توسط بیمه پارسیان و سبد پرتفوی مناسب و همچنین وصول مطالبات از نکات دیگر حائز اهمیت این گزارش بود.

رشد مناسب و ترکیب بهینة پرتفوی، ایفای تعهدات قانونی و آئین نامه‌ای، همچنین شفافیت صورتهای مالی از نکات مثبت عملکرد شرکت بیمه پارسیان در سال مالی مورد اشاره بود .

 در ادامه، گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت قرائت و پس از ارائه پاسخ­های لازم در مورد بندهای گزارش حسابرس و بازرس و سؤالات مطروحه، صورتهای مالی عملکرد منتهی به 97/12/29 به تصویب رسید و در زمینة میزان تقسیم سود عملکرد سال مالی مذکور نیز بحث و بررسی لازم بعمل آمد و تقسیم مبلغ 283/3 ریال سود به ازاء هر سهم به تصویب حاضرین در مجمع رسید.

شرکت بیات رایان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی برای سال مالی 98 تعیین و روزنامه­ های اطلاعات و دنیای اقتصاد نیز بعنوان روزنامه­ های کثیرالانتشار جهت درج آگهی­ های شرکت انتخاب شدند.

همچنین در مجمع فوق العاده این شرکت اساسنامه جدید که طبق اساسنامه تیپ بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار می باشد توسط بیمه مرکزی ج.ا.ا به شرکت های بیمه ابلاغ شده است به تصویب سهامداران رسید.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای