شناسه خبر : 6339

صنعت بیمه اولین روز هفته را با بازدهی منفی ۱.۰۵درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه البرز با کاهش ۳.۴۷ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه آسیا بود که ۲.۱۳ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه سامان با ۴.۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه میهن بود که  ۰.۶۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۳.۲۳ درصد اختصاص یافت

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۱۰ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه دی با ۳.۵درصد بوده است

شرکت بیمه زندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۱۵ شرکت قرمز پوش  و ۷ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای