شناسه خبر : 6313

مدیرمحاسبات فنی و توسعه محصول شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، اظهار کرد که " فرض نادرستی است که ما فکر کنیم محیط تورمی فعلی در خرید بیمه تاثیر منفی می گذارد".

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، "محمد مهدی تربتی" در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، درپاسخ به این نکته که "برخی از کارشناسان معتقد به تاثیر منفی افزایش نرخ تورم، بر فروش بیمه نامه عمر در سال 98 هستند" گفت: " فرض نادرستی است که فکر کنیم محیط تورمی درخرید بیمه نامه عمر تاثیر منفی می گذارد زیرا محیط تورمی فعلی ایران، نیاز خانواده ها به بیمه را بیشتر می کند و با این نظر که شرایط فعلی منجر به حذف بیمه نامه از سبد کالای خانواده ها می شود به شدت مخالف هستم.".

وی ادامه داد: "با توجه به میزان نرخ تورم، تحمل بار خسارت برای خانواده‌ها مشکل است و در بسیاری مواقع سبب مختل شدن زندگی افراد می شود، اما بیمه در شرایط کنونی می تواند این بار را از دوش خانواده ها بردارد و به ادامه روند زندگی با شرایط فعلی کمک می کند، مسلما تحمل بار از دست دادن سرپرست یا نقص عضو برای خانواده ها سخت تر از تحمل بار خرید بیمه نامه است.".

مدیرمحاسبات فنی و توسعه محصول شرکت بیمه زندگی خاورمیانه، با تاکید بر اینکه "رسالت شرکت های بیمه دادن آرامش و اطمینان به افراد است"، بیان کرد: "بیمه زندگی خاورمیانه در جهت رفع دغدغه های مردم و با توجه به نمودار هرم جمعیتی ایران در سال های آینده و نیازی که در زمان مستمری و بازنشستگی خود را  به شدت نشان خواهد داد، بیمه نامه مستمری را طراحی کرده است."

تربتی افزود: "این بیمه مکملی است برای نهادهایی مانند تامین اجتماعی که مستمری کمتری به افراد پرداخت می کنند، مضاف بر  اینکه این بیمه نامه ویژگی هایی هم برای کمک هزینه تحصیل فرزندان و تامین هزینه های کسب و کار مورد نیاز آینده افراد جوان دارد."

ارسال نظر

خدمات بیمه ای