شناسه خبر : 6312

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بهمن لیزینگ برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفند۱۳۹۷، ‌روز چهارشنبه ۸خرداد ۱۳۹۸برگزار شد.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بر اساس این گزارش، سود خالص این شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۷ معادل ۲۴۴۶۷۶ میلیون ریال و سود نقدی بابت هرسهم هم  ۲۴۰ ریال اعلام شد.

همچنین دراین مجمع،مبلغ  ۱۶۰۰میلیون ریال به صورت ناخالص به عنوان پاداش هیئت‌مدیره تعیین  شد.

درحال حاضر،اسماعیل کاویانی،حمیدرضا داودزاده، حسین خضری، بهزاد قنبری و مرتضی شفیعی درترکیب هیات مدیره شرکت بهمن لیزینگ حضور دارند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای