شناسه خبر : 6220

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۲.۱۶درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش  0.21درصد اختصاص یافت .

بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تعاون با 6.54 درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه پاسارگاد بود که 0.02 درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش 3.41 درصد اختصاص یافت و کمترین رشد از آن شرکت بیمه البرزبا 0.76 درصد بوده است.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش 4.68 درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه کوثر با 1.28 درصد بوده است.

شرکت بیمه زندگی باران امروز را بدون هیچ معامله ای به پایان رساند.

در روز جاری از ۲۴ شرکت فعال در بورس و فرابورس  14 شرکت قرمز پوش و 9 شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای