شناسه خبر : 6208

بحث تخصصی که برای ما دارای اهمیت است بیماریهای ارتوپدی است ودر بیمه نامه هم در نظر گرفته شده اما در چند سال اخیر بیماریهایی همچون سرطان و ام اس و نازایی درورزشکاران بسیار شیوع پیدا کرده است.

چابک‌آنلاین، بهار تاجرباشی، مدیرحمایتی بیمه ودرمان صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشورضمن اعلام اینکه اعضای این صندوق تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قراردارند،گفت قسمت اعظم هزینه بیمه نامه توسط صندوق پرداخت می شودو ورزشکاران مبلغ ناچیزی پرداخت می کنند.

امیرشاکری در گفت و با چابک‌آنلاین، تعداد اعضای صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور را حدود 11 هزار نفر دانست که ازاین تعداد ، نزدیک به  6 هزار نفر عضو فعال و 5 هزارنفر هم عضوغیر فعال هستند.

به گفته وی، اعضای صندوق به گروههای 7 گانه تقسیم می شوند،این گروه بندی شامل قهرمانان تا هواداران ورزشی می شوند و افراد گروه 1و2 از صندوق مستمری دریافت می کنند.

شاکری افزود: دریافت حقوق شامل کسانی می شود که درمسابقات جهانی، آسیایی، المپیک، پاراالمپیک مدال و عنوانی آورده باشند که مبلغ آن از 300  هزار تومان شروع شده و تا 2میلیون تومان که به رتبه اول المپیک پرداخت می شود و مبلغ بیمه نامه از حقوق این اشخاص کسر می شود.

مدیرحمایتی بیمه ودرمان صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش، با بیان اینکه به کل اعضای صندوق برای بیمه تکمیل درمان از طرف صندوق تخفیف داده می شود،تصریح کرد:فقط اشخاصی که حقوق بالای دومیلیون تومان دریافت می کنند شامل تخفیف نمی شوند و هرچقدر میزان حقوق دریافتی افراد کمتر باشد درصد تخفیف  هم بیشتر می شود حتی گروه های 3 تا 7 که مستمری دریافت نمی کنند هم شامل تخفیف می شوند.

وی،درمورد تعداد افراد تحت پوشش بیمه تکمیل درمان این صندوق گفت : در حدود 2400 نفر تحت پوشش بیمه تکمیل درمان قرارگرفته اند و درصندوق دونوع بیمه  نامه تکمیل درمان وجوددارد که شامل بیمه نامه عادی و بیمه نامه ویژه می شود.

شاکری ادامه داد: بیمه نامه عادی برای تمام  ورزشکاران در نظر گرفته شده و مواردی مانند دندانپزشکی و سمعک را پوشش نمی دهد واما اکثر موارد همانند بیمه نامه عمر و حادثه را شامل می شود که بیمه عمرو حادثه افراد تا 70 سال را پوشش می دهد که  در حال رایزنی هستیم که افراد بالای 70 سال هم  تحت پوشش قرار گیرند.

وی، بیان کرد:قشر ورزشکار بسیار آسیب پذیر هستند؛هم در زمانیکه ورزش حرفه ای انجام می دهند وهم  زمانیکه از روی سکو پایین می آیند تازه مشکلات درمانی آنها شروع می شود، ضریب خسارت ما بسیار بالاو چیزی در حدود 150 درصد است و به همین دلیل اکثر شرکت های بیمه ای حاضر به بستن قرارداد با ما نیستند.

مدیر حمایتی بیمه و درمان صندوق اعتباری حمایت از قهرمانان ورزش کشورعنوان کرد: بحث تخصصی که برای ما دارای اهمیت است بیماریهای ارتوپدی است ودر بیمه نامه هم در نظر گرفته شده  اما در چند سال اخیر بیماریهایی همچون  سرطان و ام اس و نازایی درورزشکاران بسیار شیوع پیدا کرده است.

شاکری در گفت و گو با چابک‌آنلاین اظهار کرد:در بیماریهای سرطانی بعضی از هزینه ها شامل بیمه نمی شوند و صندوق برای هر نفر یک میلیون و دویست هزارتومان درنظر گرفته و این مبلغ با تخفیف 10 تا 90 درصد به ورزشکاران ارایه می شود.

وی بیان کرد:هزینه ای که ورزشکاران بابت بیمه تکمیل درمان می پردازند بسیاراندک است و قرارداد امسال صندوق با شرکت بیمه رازی حدود 2 میلیارد تومان بوده که ازاین مبلغ چیزی حدود 300 میلیون تومان را ورزشکاران پرداخت کردند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای