شناسه خبر : 6144

علیپور یزدی، درباره انتقادات مطرح شده پیرامون عملکرد دو ساله خود او به عنوان دبیر کل سندیکای بیمه گران اذعان داشت که با توجه به ضعف در ضمانت اجرا،هر فرد دیگری هم دبیر کل سندیکا باشد مادامی که ضمانت اجرایی وجود ندارد نمی‌تواند تصمیمات را در صنعت بیمه جاری کند و در حال حاضر، عمده مشکلات در سندیکا با تعارف و اخلاق حل می‌شود.

به گزارش چابک‌آنلاین به نقل از نود اقتصاد، دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، برگزاری انتخابات این سندیکا برای معرفی دبیرکل جدید را منوط به اصلاح اساسنامه سندیکا دانسته و گفته است: مادامی که اساسنامه اصلاح نشود برگزاری انتخابات هیچ موضوعیتی ندارد!

سید محمد علیپور یزدی افزوده که اساسنامه سندیکا زمانی به نگارش درآمده که در صنعت بیمه تنها چهار شرکت بیمه ای وجود داشته است، حال آنکه اکنون 30 شرکت بیمه ای در صنعت بیمه وجود دارند و بازار بیمه حواشی زیادی پیدا کرده، بنابراین  اساسنامه باید مطابق با نیاز روز، اصلاح شود.

وی تایید کرده که بعد از اتمام دوره دبیر کلی،باید انتخابات هرچه سریعتر برگزار شود اما در گذشته هم مواردی بوده که همچون اکنون، انتخابات برای انتخاب دبیرکل، با تاخیر برگزار شده و پیش بینی کرد که اصلاح اساسنامه کنونی سندیکا بیش از یک ماه به طول  نخواهد انجامید زیرا اعضای سندیکا برای برگزاری هرچه سریعتر انتخابات عجله دارند.

به گفته علیپور یزدی،تصمیمات سندیکای بیمه گران ضمانت اجرایی نداشته  و به همین دلیل مصوبات آن عمدتا معطل می ماند،بنابراین پیش بینی ضمانت اجرایی برای تصمیمات سندیکا در اساسنامه جدید امری بسیار مهم است.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با استناد به تکلیف برنامه ششم توسعه دایر بر واگذاری و کاهش اختیارات غیرحاکمیتی  بیمه مرکزی  گفت که در حال حاضر کاهش اختیارات نهاد ناظر درحد کلام و بحث بوده اما هنوز به عینیت نرسیده و در حد کلیات بوده و بحث روشنی در مورد آن انجام نشده است.

وی، درباره حضور خود در انتخابات آتی دبیر کلی سندیکای بیمه گران گفته که اگر در این تغییرو تحولات موثر باشد خواهد ماند درغیر اینصورت در انتخابات نخواهد ماند.

علیپور یزدی،هرگونه توافق با سهامیان مقدم، عضو کنونی هیات مدیره شرکت بیمه تعاون برای کنار کشیدن او از حضور درانتخابات آتی دبیرکلی را رد کرد و اعلام داشت که اصلا چنین صحبتی نشده و اگر موضوعی مطرح شده  توسط برخی رسانه ها بوده است.

علیپور یزدی، درباره انتقادات مطرح شده پیرامون عملکرد دو ساله خود او به عنوان دبیر کل سندیکای بیمه گران اذعان داشت که با توجه به ضعف در ضمانت اجرا،هر فرد دیگری هم دبیر کل سندیکا باشد مادامی که  ضمانت اجرایی وجود ندارد نمی تواند تصمیمات را در صنعت بیمه جاری کند و در حال حاضر، عمده مشکلات در سندیکا با تعارف و اخلاق حل می شود.

وی، تصریح کرد که دبیر کلی سندیکا نیازمند ریش سفیدی است بنابراین برای انتخاب فردی به عنوان دبیر کل از بیرون صنعت بیمه و یا داخل صنعت بیمه بهتر است که آن فرد  فنی باشد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای