شناسه خبر : 6053

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸شرکت بیمه اتکایی امین، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه نامه مسئولیت بوده است.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸ شرکت بیمه اتکایی امین نشان می دهد که 34 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه مسئولیت و 23 درصد در بیمه نامه آتش سوزی بوده است.

رتبه اول خسارت پرداختی شرکت بیمه اتکایی امین مربوط به بیمه مسئولیت، رتبه دوم متعلق به بیمه نامه آتش سوزی و رتبه متعلق به بیمه نامه کشتی است که 20 درصد خسارت پرداختی پرداختی این شرکت در فروردین ماه سال جاری را شامل می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای