شناسه خبر : 5999

براساس بررسی‌های انجام شده در خصوص گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال ۹۸شرکت بیمه ما، بیشترین خسارت پرداختی این شرکت مربوط به بیمه‌نامه زندگی اندوخته‌دار بوده است.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ نگاهی به گزارش فعالیت یک ماهه منتهی به فروردین ماه سال 98 شرکت بیمه ما،نشان می دهد که 39 درصد خسارت پرداختی این شرکت در بیمه نامه زندگی اندوخته دار و 33 درصد درمان بوده است.

از قرار معلوم، از میان ۱۸ خدمت بیمه ای شرکت بیمه ما، رتبه اول خسارت پرداختی متعلق به بیمه نامه زندگی اندوخته دار، رتبه دوم بیمه نامه درمان و رتبه سوم متعلق به بیمه نامه ثالث و زندگی غیراندوخته دار است که 8 درصد از خسارت پرداختی را شامل می شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای