شناسه خبر : 5933

‎مدیرعامل شرکت بیمه معلم:

مدیرعامل شرکت بیمه معلم اظهار کرد که ‎وقوع سیل در ابتدای سال ۹۸خرابی‌های بسیاری داشت و به گفته وزیر کشور خسارت سیل‌های اخیر بالغ بر ۳۵هزار میلیارد تومان است. از سوی دیگر تنها ده درصد از خسارات‌های اتفاق افتاده تحت پوشش بیمه بودند، بنابر آمار رسمی بین ۵تا ۷درصد واحدهای مسکونی در کشور از پوشش بیمه حوادث طبیعی برخوردارند و قسمت اعظم راه‌های کشور نیز در این حادثه دچار خسارت شدند که اغلب آنها از پوشش بیمه‌ای برخوردار نبوده‌اند.

به گزارش چابک‌آنلاین، محمدابراهیم تحسیری گفت: شرکتهای بیمه در جهت توسعه فرهنگ بیمه در جامعه لازم است بسته های مختلف آموزشی برای بیمه گزاران خود تدوین و ارائه کنند، همچنین سندیکای بیمه گران می تواند محلی برای تضارب آراء جهت یافتن راهکاری برای توسعه بیمه باشد.

‎وی بیان کرد: افزایش کیک بیمه نه تنها به سود بیمه گران خواهد بود که سبب پررنگ شدن نقش بیمه در حل چالش های اقتصادی و اجتماعی کشور می شود و با افزایش پوشش بیمه ای، از بار مالی دولت جهت جبران خسارت بلایای طبیعی خواهد کاست.

‎مدیرعامل شرکت بیمه معلم افزود: شبکه فروش شرکت های بیمه می تواند نقش مهمی در توسعه فرهنگ بیمه داشته باشند به همین جهت آموزش شبکه فروش توسط بیمه گران می تواند در فروش آگاهانه محصولات بیمه ای اثرگذار باشد.

‎تحسیری بیان کرد: سیل امسال  شوکی نوروزی بر کشور و صنعت بیمه وارد آورد اما پیامدهای آن درس های بزرگی برای صنعت بیمه داشت که مهمترین آن ضرورت مدیریت و ارزیابی ریسک توسط شرکتهای بیمه است و نشان داد که ، ایجاد کمیته های ریسک و درگیر شدن هیات مدیره و بدنه اجرائی شرکتهای بیمه با ارزیابی بهینه ریسکهای مختلف بسیار ضرورت دارد زیرا سنجش و ارزیابی ریسک های مختلف می تواند بر روی میزان حق بیمه و خسارت پرداختی اثر گذار باشد.

‎به گفته وی ارتباط مستمر نهادهای بیمه ای با مراکز مختلف باید تنگاتنگ باشد زیرا ایجاد سازه های شهری و روستائی در نقاط مختلف ایران با در نظر گرفتن تنوع اقلیمی می تواند در تقسیم بندی ریسک ها و در نهایت پوشش های بیمه ای و نرخ آن دخیل باشد.

‎مدیرعامل شرکت بیمه معلم ادامه داد: ایجاد صندوق حوادث طبیعی نیز از جمله راهکارهایی است که وقوع سیل اخیر ضرورت ایجاد آن را ثابت کرد همچنین ضرورت اتخاذ پوشش های اتکائی مناسب، درس بزرگ دیگری است که رخدادهای طبیعی اخیر برای صنعت بیمه به همراه آورد.

‎تحسیری عنوان کرد صنعت بیمه همیشه در رخدادهای طبیعی و غیر طبیعی نشان داده است که سهم بزرگی در جبران خسارات داشته است که با همکاری دولت‌مردان با اختصاص بودجه بیمه ای مناسب به دستگاههای و توسعه فرهنگ بیمه توسط شرکتهای بیمه این سهم می تواند افزایش یابد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای