شناسه خبر : 5906

یک کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد که آیین نامه ۶۸ تنها آیین نامه‌ای است که به صورت خاص به بیمه‌های عمر و زندگی پرداخته و این حوزه از بیمه به دلیل ماهیت عملکردی خود، نیاز به تدوین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری جداگانه دارد و یا حداقل باید آیین نامه ۶۰ به گونه‌ای بازنگری شود تا امکان فعالیت‌های سرمایه‌گذاری را به نحو بهتری برای حوزه بیمه‌های زندگی فراهم کند."

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری؛ علیرضا شباهنگ در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، گفت: " اهمیت تفکیک حساب بیمه های عمر و زندگی  کاملا روشن است، اما  بستر کار فراهم نبوده و بیمه‌ های زندگی نیاز به تدوین یک استاندارد خاص دارند، اینکه  بگوییم تفکیک اما چهارچوب و فرمتی به صورت دقیق برای آن تدوین نشود به این معنی است که یک جای کار ناقص است."

وی ادامه داد: " در وضعیت فعلی شرکت های بیمه براساس استاندارد 28 عمل می کنند و سازمان حسابرسی، بیمه مرکزی و شرکت های بیمه همواره پیگیر بوده اند که یک استاندارد خاص برای بیمه های زندگی تدوین کنند، اما با توجه به اینکه فعالیت شرکت های بیمه در خصوص بیمه های عمر و زندگی بیشتر شده، این مساله باید جدی تر دنبال شود."

این کارشناس صنعت بیمه بیان کرد: " آیین نامه 68 تنها آیین نامه ای است که به صورت خاص به بیمه های زندگی پرداخته اما در حوزه های سرمایه گذاری که مشارکت در منافع برای بیمه های زندگی است و یا برداشت از ذخائر یا جبران حق بیمه مواردی هست که باید به صورت جدی بازنگری شود."

 شباهنگ افزود: "با توجه  به رشد هرم جمعیتی کشور و عدم کفایت حقوق و مزایای تامین اجتماعی در زمان بازنشستگی، نیاز به وجود یک بیمه مکمل حس می شود که در بهترین شیوه  بیمه های زندگی می توانند سمت و سو پیدا کنند به  بیمه های مستمری و لازمه این کار بررسی مجدد آیین نامه 68 و یا تدوین آیین نامه ای جداگانه برای حوزه مستمری است تا بتواند نیاز بازار را برآورده کند."

وی عنوان کرد: "از سوی دیگر بخش هایی از استاندارد تفکیک حساب بیمه های عمر و زندگی مشکل آی‌تی داشته و به دلیل پیچیدگی های خاصی که این بیمه نامه ها در حوزه فن آوری اطلاعات دارند باید دقت بیشتری برای تفکیک حساب‌ها و محاسبه اطلاعات و ذخائر مربوط به این بیمه ها صورت بگیرد."

این کارشناس بیمه خاطر نشان کرد: "بیمه مرکزی نسبت به گذشته دقت بیشتری به  تفکیک معاملات بیمه های عمر و زندگی دارد و محدودیت هایی هم در نظر گرفته، به عنوان مثال در آیین نامه 55 تاکید کرده است که شرکت های بیمه نمی توانند از محل ذخائر ریاضی بیمه های زندگی خود ریسک جدید بپذیرند و یا در ماده 11 آیین نامه 60 گفته که شرکت های بیمه  حق ندارند به پشتوانه ذخائر ریاضی بیمه های زندگی دارایی ثابت خریداری کنند."

شباهنگ تاکید کرد: "بیمه های زندگی به دلیل ماهیت عملکردی خود، نیاز به تدوین آیین نامه سرمایه گذاری جداگانه دارند و یا حداقل باید آیین نامه 60 به گونه ای بازنگری شود تا امکان فعالیت های سرمایه گذاری را به نحو بهتری برای حوزه بیمه های زندگی فراهم کند."

وی تشریح کرد: " در خاتمه آیین نامه 60عنوان شده که می توان در بیمه های زندگی هم از آن استفاده کرد، اما این آیین نامه بیشتر برای حوزه بیمه های غیر زندگی بوده و با توجه به اینکه همیشه تاکید بر این بوده که فعالیت در بخش بیمه های زندگی بدون اینکه در خصوص عملیات سرمایه گذاری شرکت های بیمه یک بخش فعال داشته باشند امکان پذیر نیست، باید آیین نامه شماره 60 اصلاح شود."

این کارشناس صنعت بیمه  گفت: "در وضعیت فعلی موضوع تورم جدی تر شده و این مساله بیشترین نگرانی برای بیمه های عمر است، از سوی دیگر کاهش ارزش پول ملی هم اثرات منفی بر روی توسعه بیمه های زندگی می گذارد."

شباهنگ احتمال داد که" در سال جاری دچار یک رکود در فروش بیمه های زندگی بشویم، زیرا کاهش درآمدها و حقوق و مزایا برای عده ای وجو داردو متقاضیان در اولین اقدام، بخشی از سبد هزینه های خود را قطع می کنند که ممکن است یک بخش آن هم بیمه نامه های زندگی باشد."

وی پیشنهاد داد: " شرکت های بیمه مشوق هایی را در نظر بگیرند که تمایل افراد به بازخرید بیمه نامه زندگی را کاهش دهد و به آنها اثبات کنند که بیمه عمر و زندگی با توجه به پوشش هایی که ارائه می دهد و همزمان بحث پرداخت مشارکت در منافع را دارد، در مقایسه با سایر موضوعات سرمایه گذاری بهتر بوده و مشتریان را به این اعتقاد برسانند که حفظ کردن بیمه نامه زندگی به نفع آنها هست."

ارسال نظر

خدمات بیمه ای