شناسه خبر : 5901

صنعت بیمه دومین روز هفته را با بازدهی مثبت ۱.۶۵ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با ۶.۱۸ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۱۵ درصد ریخت. بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه آسیا با افزایش ۴.۴۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه البرز با  ۰.۱۵ درصد بوده است. بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه سرمد با افزایش ۶.۰۲ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه میهن با  ۰.۱ درصد بوده است.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۴ شرکت قرمز پوش  و  ۱۷ شرکت سبزپوش بودند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای