شناسه خبر : 5888

صنعت بیمه آخرین روز کاری هفته را با بازدهی مثبت ۱.۴۱ درصد به پایان رساند.

چابک‌آنلاین، بهاره تاجرباشی؛ بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با کاهش ۰.۰۴ درصد اختصاص یافت. بیشترین افت قیمت سهام بیمه ای حاضر درفرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با ۷.۳۱ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به شرکت بیمه نوین بود که ۰.۱۵ درصد ریخت. بیشترین رشد قیمت سهام بیمه‌ای حاضر دربورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۲.۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد هم از آن شرکت بیمه آسیا با ۱ درصد بوده است. بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای حاضر در فرابورس به نمادشرکت بیمه کوثر با افزایش ۳.۸۲ درصد بوده است وکمترین رشد هم از آن شرکت بیمه سینا با ۰.۰۷درصد بوده است. در روز جاری از ۲۲ شرکت فعال در بورس و فرابورس ۶ شرکت قرمز پوش  و ۱۶ شرکت سبزپوش بودند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای