شناسه خبر : 5806

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه "ما" اظهارکرد: هر ساله با افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث، درصدی از بیمه گزاران از گرفتن این بیمه نامه انصراف می‌دهند که این موضوع عواقب گسترده‌ای برای نهاد ناظر و صندوق تامین خسارت بدنی در پی دارد.

 چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، "امیرکهن" در گفت و گو با چابک آنلاین گفت:تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث، تابعی از تعهدات است که برعهده شرکت‌های بیمه قرار می‌گیرد، یعنی در ابتدای هرسال ،مبلغ دیه اعلام می‌شود و  بر اساس آن افزایش نرخ و با توجه به یک فرمول خاص مبلغ حق بیمه افزایش پیدا می‌کند.

وی،تشریح کرد: اگر مبلغ حق بیمه افزایش پیدا می‌کند به علت تعهداتی است که بر عهده شرکت‌های بیمه بوده و دلیل دیگری ندارد اما نقش اصلی شرکت‌های بیمه ، نقش تعاونی است یعنی  بیمه گزاران حق بیمه به شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کنند و شرکت‌های بیمه از محل وجوهی که در این صندوق جمع آوری شده، خسارات را پرداخت می‌کنند.

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه "ما" عنوان کرد: چنانچه بیمه گزاران برای خرید بیمه نامه شخص ثالث مبالغ زیادی به عنوان حق بیمه پرداخت کنند، با توجه به شرایطی که در حال حاضر  وجود دارد ، بیم آن می‌رود که بیمه گزاران به بیمه نامه اجباری شخص ثالث به عنوان یک کالای لوکس  نگاه کنند و آن را از سبد خانوار خود خارج کنند.

کهن در ادامه گفت: احتمال دارد افراد درمیان انبوهی از نیازهای اساسی خود ترجیح  دهند این مبلغ را برای کارهای درظاهر مهم‌تر هزینه کنند، درحالی که بیمه نامه شخص ثالث بسیار اساسی است و این امرشاید تا زمانی که به بیمه گزار خسارت وارد نشود ملموس نباشد.

وی افزود : بر اساس گزارش اعلام شده از سوی مراجع ذیربط، حدود ۳۰ درصد خودروهایی که در شهر تهران تردد می‌کنند فاقد بیمه نامه اجباری شخص ثالث هستند؛ این موضوع به نوعی مسئولیت اجتماعی دولت را افزایش می‌دهد زیرا اگر حادثه‌ای اتفاق بیفتد و دارنده خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث باشد، خسارت از محل منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی وابسته به دولت پرداخت می‌شود.

مدیر بیمه‌های اتومبیل بیمه "ما" اظهارکرد: هرچه میزان تعهدات شرکت‌های بیمه افزایش یابد، به تبع آن حق بیمه پرداختی هم بالا می‌رود. در آن شرایط بیم آن می‌رود که یک بخش ۲۰ درصدی از بیمه گذاران به سمت و سویی بروند که نتوانند هزینه‌های حق بیمه را پرداخت کنند و در نتیجه بیمه نامه را ابتیاع نکنند؛ در آن صورت تبعات بعدی دامن گیر خانواده حادثه دیده و در نهایت بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارات بدنی که یک ارگان دولتی هستند می‌شود.

کهن بیان کرد: وقتی مبلغ دیه امسال از دومیلیون و سیصد و ده هزار تومن بابت هر شتر به دو میلیون و هفتصد هزار تومان افزایش پیدا می‌کند، افراد خاطی هستند که با اقدام به صحنه سازی وایجاد خسارت‌های ساختگی سعی  می‌کنند از صنعت بیمه خسارت دریافت  کنند.

وی،  عنوان کرد: امسال ۱۵ درصد به حق بیمه شخص ثالث اضافه می‌شود و درحدود ۱۶.۸ درصد هم به تعهدات شرکت‌های بیمه اضافه شده، متاسفانه معمولا حق بیمه‌های اضافه شده  کمتر از بار تعهداتی است که بر عهده شرکت‌های بیمه گذاشته می‌شود.

  • داریوش

    مبلغ دیه امسال دویست و هفتاد میلیون صحیح میباشد.درماه حرام سیصدوشصت میلیون ودر سال گذشته دویست و سی ویک میلیون بود

ارسال نظر

خدمات بیمه ای