شناسه خبر : 5349

عضوهیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز، دلیل اصلی کاهش فروش نمایندگان شرکت‌های بیمه ای را اصرار شرکت‌ها بر ادامه فروش به شیوه سنتی دانست و طراحی استارت‌آپ‌ها توسط شرکت‌های بیمه را راهی برای فروش بیشتر توسط نمایندگان عنوان کرد.

چابک‌آنلاین؛ بهاره تاجرباشی؛ "روح اله غلامپور زریابی" در گفت وگو با چابک آنلاین ،قراردادهای نمایندگی شرکت هارا سه ساله دانست که دراین  بازه سه ساله عملکرد هر نماینده بررسی می شودو افزود: اگرعملکردخوب نباشد درمرحله اول فعالیت نماینده محدود  شده تا آن نماینده ازداشتن نمایندگی انصراف دهد واگرموثرواقع نشود مجوز نمایندگی را از آنها می گیرند و نماینده جدید جایگزین می کنند.

وی بیان کرد: شبکه فروش عمده مسیر درآمدی یک شرکت است ودرشرکت بیمه البرز، 90 درصد درآمد مربوط به نماینده ها و کارگزاران است و شرکت های بیمه هرچقدر نماینده های توانمندتری داشته باشند پرتفوی بیشتری جذب می کنند

عضو هیات مدیره انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز اظهار کرد:شرکت ها باید به صورت یک استارت آپ عمل کنند و شبکه فروش را در آن استارت آپ مشخص کنند، مشتری واردسایت بیمه البرزیا استارت آپ مشخص شده شرکت می شود و قیمت ها را چک و نوع محصول را انتخاب می کند بعد ازآن، شرکت به مشتری می گوید نماینده را با توجه به محدوده جغرافیایی خود انتخاب کند ومحصول مورد نظررا بخرد.

غلامپور ادامه داد: در حال حاضراستارت آپ هایی که وجود دارند مانند کارگزاری عمل می کنند و منفعتی برای شرکت های بیمه ای ندارند، استارت اپ ها با نماینده های به خصوصی کار می کنند واگر حجم کار بیشتر شود توان پاسخگویی به تمام مشتریان را ندارند زیرا  نمایندگان مشخصی که با استارت اپ ها کار می کنند نماینده های بخصوصی هستند که تعداد آنها زیاد نیست و مطمئنا نمی توانند پاسخگوی همه مشتریان باشند.

وی عنوان کرد: با توجه به تغییر شرایط، مردم به سمت استارت اپ ها می روند و تا چندسال دیگر بیمه نامه سنتی به فروش نمی رود وشرکت های بیمه اگر می خواهند فروش خود را بیشتر کنند باید از شیوه فروش سنتی دل بکنند و به سمت استارت آپ ها بروند.

غلامپور مدعی شد: تنها دلیل وجود نماینده دوشغله داشتن پارتی بوده  زیرا اگرهرنماینده ای کوچکترین فعالیتی جای دیگر داشته باشد، هیچگونه ترحمی در کار نیست و پس از دادن  اخطار به کمیته تخلفات معرفی می شوند.نمایندگان دوشغله اشخاصی هستند که معرفی شده هستند و شرکت اجازه تذکر دادن به آنها را ندارد.!

ارسال نظر

خدمات بیمه ای