شناسه خبر : 4638

معاون توسعه بازار و شبکه فروش شرکت بیمه تجارت نو ، شرط لازم برای راهبر شدن یک شرکت بیمه را افزایش میزان توانگری مالی آن شرکت برشمرد و رقابت برای پذیرفتن ریسک‌های بزرگ در صنعت بیمه را کاری درست عنوان کرد.

 چابک آنلاین _ بهاره تاجرباشی ، ابوطالب قره چماقلو در گفتگو با چابک آنلاین گفت: تقسیم ریسک بین شرکت‌ها در دو نوع  انجام می‌شود، نوع اول چند شرکت در قالب یک کنسرسیوم یا یک تفاهم‌نامه مشترک بیمه‌نامه‌ای را همزمان باهم به نسبت سهم متعهد می شوند و درنوع دیگر، یک شرکت راهبر می‌شود و ریسک را می‌گیرد و بین بقیه شرکت‌های بیمه توزیع می‌کند، یعنی مقابل بیمه گزار یک شرکت بیمه است و پشت آن یک تعداد شرکت‌های بیمه قرار دارند.

وی بیان کرد: برای راهبر شدن باید یک سری ضوابط وجود داشته باشد، به عنوان نمونه یک شرکت بیمه با توانگری مالی  پایین می‌رود یک ریسک بالایی را بر می‌دارد و راهبر می‌شود قاعدتا شرکتی که راهبر می‌شود باید بخش بزرگتری از ریسک را قبول کند و مابقی را توزیع کند که در اینصورت دچار مشکل می‌شود .

معاون توسعه بازار و شبکه فروش بیمه تجارت نو اظهار کرد: در ریسک‌های بزرگ معمولا شرکت بیمه ایران راهبر می‌شود و دلیل اصلی این موضوع  این نیست که دیگر شرکت‌های بیمه تمایلی به راهبر شدن ندارند بلکه دلیل اصلی این است که بیمه‌گزاران بزرگ تکیه کردن به بیمه ایران را راحت تر می‌پذیرند.

قره چماقلو دلیل بعدی را در جسارت نداشتن شرکت‌های کوچک در پذیرفتن ریسک‌های بزرگ دانست و عنوان کرد شرکت‌های کوچکتر از نرخ دادن به بیمه‌گزاران بزرگ می‌ترسند و بیمه ایران به دلیل وزنه سنگینی که در صنعت دارد به قراردادهای بزرگ ورود می‌کند، اما همیشه بیمه ایران راهبر نمی‌شود و شرکت‌های دیگری هم هستند که قابلیت پذیرش ریسک را دارند.

وی ادامه داد: اگر شرکت‌ها نمی توانند با بیمه ایران رقابت کنند به آئین نامه 95 ربطی ندارد .

معاون توسعه بازاروشبکه فروش بیمه تجارت نو تصریح کرد: در تجارت مساوات معنی ندارد، هر شرکتی باید رقابت و سهم خود را بیشتر کند و همچنین اگر قرار باشد مرجعی بیاید این کیک را ببرد و به هر شرکتی یک سهمی بدهد این درست نیست.

قره چماقلو گفت: اینکه هر شرکتی به اندازه سهم سرمایه‌اش در صنعت ریسک بر دارد ، این عدالت نیست به دلیل اینکه هر جایی که توزیع اتفاق افتد از تجارت خارج می‌شود و به آن مشارکت و توافق می‌گویند.

 وی عنوان کرد: اگر این توزیع از بالا به پایین باشد و سهمیه در نظر گرفته شود ، پسرفت در تجارت است و به معنی یک رقابت حرفه‌ای نیست یعنی در واقع ناتوانی را با سهمیه دادن پوشش می‌دهیم.

قره چماقلو اظهارکرد: اگر نهاد ناظر چنین ضابطه‌ای را گذاشته  ایرادی ندارد  و الزاما همه شرکت‌ها با همه آئین‌نامه‌ها موافق نیستند.

 

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای