شناسه خبر : 3554

مدیر عامل لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی :

مدیرعامل لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی گفته که شرکتهای بیمه ای به دلیل ضعف ساختاری در محاسبات ریسک و دانش تحلیل احتمالات، هنوز تحلیل دقیقی از سودآوری بازار لیزینگ نداشته ومیزان سودآوری این بازار، در مقایسه با ریسک های احتمالی ناشی از مطالبات معوق و عدم وصول اقساط برای آنها مشخص نیست بنابراین برای ورود به این بازار خطر نمی کنند.

چابک آنلاین :حامد کارگر سامانی در گفتگو با چابک آنلاین ، با اشاره به اینکه  شرکت های لیزینگ  با سطح توانایی محدود  همیشه به دنبال  بازارهای  کم ریسک و قابل دسترس هستند، افزود:"عدم ورود شرکت های بیمه‌گر در پذیرش  ریسک های مرتبط با حوزه لیزینگ ، موجب تحمیل ریسک های اعتباری مذکور به  خود شرکت های لیزینگ شده و شرکت های لیزینگ  مجبور شده اند خودشان جای خالی شرکت های بیمه گر را پرکنند.

وی، با بیان اینکه شرکت های لیزینگ با چالش های سیستماتیک و برون شرکتی رو به رو هستندکه رفع و حل آن فقط در درون محیط شرکت امکان پذیر نیست،عنوان کرد:«با وجود اینکه ماهیت فعالیت لیزینگ وفعالیت های اجاره ای سودآور است، اما این صنعت سودآور با مخاطراتی نظیر ریسک های اعتباری( به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد)،ریسک تجاری  و ریسک ناشی از تسعیر نرخ ارز ، رو به روست.»

کارگر سامانی ادامه داد :«میان پذیرش ریسک و بازدهی، یک رابطه همگرا وجود دارد، بنابراین با توجه به وجود بازارهای سودآور صنعت لیزینگ نظیر صنعت ساختمان و خودرو و حجم فعالیت دلالان و گردش مالی  در این بازارها، این فرصت برای شرکت های بیمه ای وجود دارد که نگاهی عمیق تر به تمامی بازارهای صنعت لیزینگ داشته باشند.»

وی گفت : ماموریت شرکت های لیزینگ مدیریت ریسک است نه پذیرش تمام و کمال آن، بنابراین شرکت های لیزینگ تا حد امکان با اخذ وثایق معتبر، خطرات ناشی  از عدم وصول مطالبات  آتی  را با طی مراحل فرآیندهای شناسایی و اعتبار سنجی مستاجرین، شناسائی می کنند.

مدیرعامل  لیزینگ گسترش سرمایه گذاری ملی  تصریح کرد: با عدم ایفای به موقع تعهدات مشتریان از جمله عدم پرداخت به موقع اقساط اجاره یا ارزش اسقاط تضمین شده ، دارائی ها و خرید دارائی در پایان قرارداد به قیمت معین و در نهایت پدیده اقساط معوق و تراکم پرونده های حقوقی، قضائی و انتظامی روبه رو است که این موضوع  باعث تضعیف ساختار سرمایه شرکت های لیزینگی می شود.»

وی، اظهارداشت:«تنها راه ممکن  کاهش ریسک های اعتباری از طریق  سخت گیری در اعتبار سنجی و اخذ وثایق و تضامین معتبر با قدرت نقد شوندگی و ارزش بالا و سریع المعامله است.

کارگر سامانی،همچنین به سایر فرصت های همکاری و  مشارکت  شرکت های بیمه با شرکت های لیزینگ اشاره کرد و افزود  شرکت های بیمه می توانند از منظر شریک تجاری  از فرصت های موجود در شرکت های لیزینگ بهرمند شود.

به گفته وی، شرکت های لیزینگ به دلیل راهکارها و ساختار اجرایی  خود در قالب نهاد  مالی و اعتباری  مورد تایید بانک مرکزی می توانند در صرف منابع مالی  شرکت های بیمه نیز موثر واقع شوند.

 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای