شناسه خبر : 3434

بیمه مرکزی اعلام کرده که در هشت ماه اخیر، دو هزار و ۶۴۳ مورد شکایت کتبی ازشرکت ‌های بیمه ای دریافت کرده که از این مقدار ۹۳۹ مورد شکایات وارد و یک هزار و ۲۵۹ مورد شکایت ناوارد بوده است.

به گزارش چابک آنلاین : بر پایه این گزارش، بیشترین شکایت دریافت شده از شرکت بیمه ایران با رقم  477 مورد شکایت بوده  که 17.28 درصد شکایت های وارده در 8 ماه اخیر از شرکت های بیمه ای را به خود اختصاص داده است.

شرکت بیمه دانا در پله دوم،  بیشترین تعداد شکایات واصله را دارد، با 194 مورد که 9.63 درصد شکایت های وارده در 8 ماه اخیر را دارا است.

شرکت بیمه ملت سومین شرکت بیمه ای در این آمار است که 183 مورد شکایات واصله دارد که 7.41 درصد از شکایات وارده را به خود اختصاص می دهد.

و در پله های بعدی به ترتیب درصد بیشترین شکایات وارده شرکت های بیمه ی، پارسیان، توسعه، آسیا، میهن، آرمان، کوثر، سینا، البرز، معلم، کارآفرین، رازی، حافظ، پاسارگاد، سامان، نوین، دی، ما، سرمد، صندوق، آسماری، تعاون قرار دارند.

کمترین شکایات واصله از شرکت بیمه حکمت صبا با 11 شکایت واصله است که از این میزان تنها 1 مورد شکایت وارد بوده است.

دومین شرکت بیمه ای که کمترین میزان شکایات را به خود اختصاص می دهد شرکت بیمه تجارت نو است که 13 شکایت واصله و 0.25 درصد شکایت وارد را دارا است.

سومین شرکت بیمه که در این آمار کمترین میزان شکایات را دارا است، شرکت بیمه ایران معین با 14 شکایت واصله و 0.25 درصد شکایت وارده است.

یکی از مهمترین نکات در ثبت شکایت از شرکت‌های بیمه‌ای، زمان پاسخ گویی شرکت‌ها  به شکایات بیمه گذاران بوده که در حال حاضرمتوسط پاسخگویی شرکت‌های  بیمه‌ای به شکایت حداکثر 15 روز در نظر گرفته شده  حال آنکه طبق گزارش بیمه مرکزی متوسط زمان پاسخگویی به شکایات در مرز 26 روز قرار دارد.

شرکت بیمه

 

 

 


 

ارسال نظر

خدمات بیمه ای