شناسه خبر : 20174

مراجعه بیش از ۶۰۰۰۰ نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

مراجعه بیش از 60000 نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران

درهشت ماهه اول سالجاری شصت وشش هزارو۴۸۹نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از فارس، به نقل از  روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران درهشت ماهه اول سالجاری شصت وشش هزارو۴۸۹نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی شصت وشش هزار۲۹۰نفر اعلام شده بودسه دهم درصد کاهش یافته است.

بنابر این گزارش از کل مراجعین به دلیل آسیب های ناشی از نزاع درهشت ماهه اول سالجاری چهل ودوهزار و۱۳۰نفر مرد وبیست وچهار هزار و ۳۵۹نفرزن بوده اند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای