شناسه خبر : 20146

اختصاصی چابک آنلاین؛

سازوکار پرداخت بی واسطه حق بیمه از سوی بیمه گذاران آنلاین فراهم‌نیست

سازوکار پرداخت بی واسطه حق بیمه از سوی بیمه گذاران آنلاین فراهم‌نیست

یک عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری برخط مستقیم پارسیان لوتوس خاورمیانه اظهارداشت: شرکت‌های بیمه از نظر فنی باید حق بیمه را دریافت کنند تا بتوانند خسارت بیمه گذاران را به موقع پرداخت کنند، اما هنوز فرآیندی پیاده سازی نشده که امکان انتقال بیمه‌گذار برخط به درگاه شرکت بیمه درآن فراهم باشد.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، " محمد حسین حسینی"، در گفت‌وگو با چابک‌آنلاین، گفت: براساس آیین نامه 92 که برای قبل بود ،کارگزاران اجازه دریافت حق بیمه را نداشتند اما یک تبصره گذاشته شد که اگر شرکت بیمه ای به کارگزار مجوز دهد، کارگزار می تواند حق بیمه را دریافت کند؛ بعد در سال 98 آیین نامه 92/2 آمد که درآن گفته شدکارگزاران حتی مجوز دریافت حق بیمه را هم نمی توانند بگیرند.

به تازگی بیمه مرکزی در بخشنامه ای اعلام کرده که هیچ یک از کارگزاری ها اعم از مستقیم و برخط مجاز به دریافت وجه نقد و چک بانکی از بیمه گذاران نیستند و وجوه مربوط به حق بیمه باید بی واسطه به حساب شرکت های بیمه واریز شود.

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری برخط مستقیم پارسیان لوتوس خاورمیانه، افزود: یک آیین نامه اصلاحی برروی آیین نامه کارگزاران زده شد که براساس آن، کارگزار برخط ایجاد شود اما بیمه مرکزی در بخشنامه آورد که نباید حق بیمه را مستقیم دریافت کرد.

حسینی، بااشاره به مشکل اینماد در خصوص پرداخت بی واسطه حق بیمه به شرکت‌های بیمه، افزود: اگر این فرآیند بخواهد جابه جا شود باید یک فرآیند جایگزینی باشد اما هنوز فرآیندی طراحی و  پیاده سازی نشده  که امکان انتقال بیمه‌گذار برخط به درگاه شرکت بیمه درآن فراهم باشد.

وی، افزود: موضوع مهمتر این است که گاهی کاربر هنگام وارد کردن اطلاعات خود ممکن است دچار اشتباه شود درحالیکه نرخ حق بیمه براساس اظهارات تایید می شود یعنی ممکن است کاربر تخفیف 5 سال  خود را به اشتباه 3 سال وارد کند و اینگونه حق بیمه بیشتری پرداخت می کند.

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری برخط مستقیم پارسیان لوتوس خاورمیانه، ادامه داد: این سازوکار درحساب شرکت های استارت آپی و کارگزاران برخط دیده می شود که اگر کسی حق بیمه را اشتباه و یا بیشتر واریز کرد درلحظه به حساب آن برگشت داده شود، اگر قرار باشد حق بیمه مستقیم به حساب شرکت بیمه واریز شود چطور؟اگر فرآیند برگشت زمان بر شود  نارضایتی به دنبال خواهد داشت.

وی، افزود: هنگامیکه حق بیمه نزد این استارت آپها رسوب می شود به واسطه آن می توانند تخفیف دهند و درحال حاضرحساسیتی که برای گرفتن حق بیمه از طریق کارگزاران ایجاد شده به همین دلیل است که جلوی این قضیه را بگیرند تا حق بیمه ها در استارت‌آپها رسوب نشود.

عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری برخط مستقیم پارسیان لوتوس خاورمیانه، اظهارداشت: درحال حاضر شرایطی فراهم نیست که بیمه گذاران، کارگزاران برخط و استارت آپها به درگاه شرکت های بیمه وصل شوند.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای