شناسه خبر : 20138

اختصاصی چابک آنلاین؛

سلیمانی از ریاست کلی بیمه مرکزی کنار کشید

سلیمانی از ریاست کلی بیمه مرکزی کنار کشید

رئیس کل بیمه مرکزی در گفتگو با خبرنگار چابک‌آنلاین استعفای خود از سمت ریاست کل بیمه مرکزی را تایید کرد.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری،  غلامرضا سلیمانی، به پرسش دیگرخبرنگار چابک آنلاین مبنی بر چرایی استعفای خود از این سمت پاسخی نداد.

غلامرضا سلیمانی از سال 1397 تا اکنون ریاست کلی بیمه مرکزی را بر عهده داشت.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای