شناسه خبر : 20024

اختصاصی چابک آنلاین؛

حمل و نقل مسافربری راهوار مس برای بیمه خودرو و تکمیلی چقدر هزینه کرد؟

حمل و نقل مسافربری راهوار مس  برای بیمه خودرو و تکمیلی چقدر هزینه کرد؟

شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس، درگزارشی، هزینه بیمه بدنه و شخص ثالث و بیمه تکمیلی و عمر شرکت متبوع خود تا شهریورماه سالجاری را به ترتیب ، ۴۹۲ و ۲۴۵ میلیون ریال برشمرده است.

به گزارش چابک آنلاین، هزینه بیمه تکمیلی و عمر و بیمه بدنه و شخص ثالث شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس در پایان سال گذشته به ترتیب 493 و 1514 میلیون ریال بوده است.

شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس درعین حال، اعلام کرده که دارایی های ثابت مشهود به جز وسائط نقلیه، فاقد پوشش بیمه ای است.

جمع کل دارایی های شرکت حمل و نقل مسافربری راهوار مس تا پایان شهریورماه سال جاری 1155440 میلیون ریال یعنی 115 میلیارد تومان بوده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای