شناسه خبر : 19895

اختصاصی چابک آنلاین؛

پهپادها در ارزیابی خسارت مزارع و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند

پهپادها در ارزیابی خسارت مزارع و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند

یک ارزیاب خسارت، اظهارکرد: پهپاد باتوجه به هزینه‌ای که به بیمه گر تحمیل می‌کند ابزارکارسازی برای ارزیابی خسارت نیست زیرا تنها درخسارت‌های بزرگ می‌شود ازآن استفاده کرد که آن هم تنها دیدی کلی به ارزیاب می‌دهد وهزینه بالای آن برای یک شرکت بیمه‌گر قابل قبول نیست.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "کاظم طلائی پاشیری" درگفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: انتخاب ابزاربرای استفاده از ارزیابی به عهده ارزیابان خسارت است و وقتی که وسعت فضا زیاد باشد برای بررسی قسمت‌های مختلف می‌شود از ابزار پیشرفته‌تری مانند پهپاد استفاده کرد.

وی، افزود: برای بررسی خسارت‌های کوچک درصنعت بیمه نمی توان از پهپاد استفاده کرد ودرخسارت‌های بزرگ همانند زلزله اگر ارزیاب بخواهد ازپهپاد استفاده کند باید هزینه آن را بپردازد که بیمه‌گران معمولا برای پرداخت هزینه‌های دستمزد ارزیاب هم چالش‌هایی دارند، بنابراین استفاده ازپهپاد عملاعملیاتی نخواهد بود.

این ارزیاب خسارت، تصریح کرد: ارزیابان خسارت به طورمعمول خسارت‌های با ابعاد بزرگ را بررسی نمی‌کنند و بیشترخسارت‌های کوچک است که نیازی به دخالت پهپاد در کار ارزیابی ندارد.

طلائی پاشیری، اذعان داشت که پهپاد درخسارت‌های فاجعه بارهمانند سیل و زلزله می‌تواند یک عکس کلی ازمورد خسارت بگیرد اما در نهایت ارزیاب باید به تک تک خانه‌ها سرکشی کرده تا میزان تخریب بررسی شود.

وی، با بیان اینکه سن بنا، اثاثیه واتومبیل‌هایی که درمحل موجود است باید از نزدیک بررسی شود، گفت: پهپاد نمی‌تواند اینکاررا انجام دهد و افرادی که متضررشدند باید مصاحبه شوند و براساس اظهارات آنها گزارش تنظیم شود.

این ارزیاب خسارت، تاکید کرد: پهپاد تنها می‌تواند از دوریک دید کلی به ارزیاب خسارت بیمه بدهد که سطح خسارت چقدربزرگ است و درچه ابعادی باید برای آن تصمیم گیری شود وازدورنمی شود خسارت را ارزیابی کرد زیرا خسارت باید مستند سازی شود.

طلائی پاشیری،گفت: پهپاد با توجه به هزینه‌ای که به بیمه گرتحمیل می‌کند ابزارکارسازی برای بیمه گران نیست اما در ارزیابی خسارت مزارع و کشاورزی به دلیل اینکه تمامی درختان شبیه به هم هستند ووسعت زیادی را هم پوشش می‌دهند مورد استفاده قرارمی‌گیرد ولی دربسیاری از رشته‌های بیمه‌ای به دلیل اینکه ابعاد بررسی به شدت کوچک می‌شود پهپاد عملا قابل استفاده نیست.

به تازگی، کامبیز عباسی، رییس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفته که رشد تقاضا و کاربری پهپادها در بخش کشاورزی در سال جاری نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش داشته و افزوده است که توسعه کاربری پهپادهای کشاورزی در راستای هوشمندسازی بخش کشاورزی انجام می‌شود و  تاکنون ۶۵ نوع و مدل پهپاد کشاورزی توسط ۱۲ شرکت عرضه شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای