شناسه خبر : 19688

اختصاصی چابک آنلاین؛

صنعت بیمه از تشکیل یا راه اندازی یک اتکایی قوی استقبال می کند

صنعت بیمه از تشکیل یا راه اندازی یک اتکایی قوی استقبال می کند

معاون اتکایی بیمه مرکزی با اشاره به کسب تجربیات خوب صنعت بیمه، در سال‌های اخیر، اظهارداشت: کشورهای اروپایی پس از رفع تحریم‌ها یک بازار دیگری را از ایران خواهند دید زیرا شرکت‌های بیمه ای داخلی توانستند در این برهه حساس، دست به دست هم دهند و با تشکیل کنسرسیوم‌های خوب از تجارب یکدیگر استفاده کنند و موفق هم شدند.

چابک‌آنلاین، زهرا نامداری، "غلامعلی جهانگیری"، در وبینار" تجارب اتکایی شرکت‌های بیمه در دوران تحریم"، گفت: مدیران اتکایی شرکت‌های بیمه باید بتوانند ریسک را از شرکت خود خارج کنند که این مسئولیتی است که شرکت‌های بیمه باید به درستی به آن عمل کنند.

وی، افزود: مسئولیت بعدی در این شرایط با بیمه مرکزی است که بتواند تا جاییکه امکان دارد این ریسک‌ها را از صنعت بیمه خارج کند و در چندساله اخیر هم سعی شد، ریسک ها به معنای واقعی از صنعت بیمه انتقال پیدا کنند.

جهانگیری، با بیان اینکه " شرکت های بیمه ای در این چندسال اخیر کنسرسیوم های خیلی خوبی را شکل داده اند."، گفت: در حوزه  بیمه دریایی فعالیت های زیادی انجام شدو صنعت بیمه هم  توانسته ریسک خود را به بیرون هدایت کند.

جهانگیری خاطرنشان کرد: مسئولیت اتکایی هر شرکت بیمه‌ای با مدیر اتکایی آن شرکت بوده  که باید بررسی و ارزیابی کنند و ریسک را از شرکت خود خارج کنند یعنی قراردادهای اتکایی مناسبی ببندد و در این بین، بیمه مرکزی هم سعی می‌کند مشورت‌های علمی و تخصصی را به شرکت‌های بیمه بدهد تا شرکت های  بیمه آسیب نبینند .

معاون اتکایی بیمه مرکزی،افزود: صنعت بیمه از تشکیل یا راه اندازی  یک شرکت اتکایی قوی استقبال خواهد کرد تا در نتیجه ریسک ها  به یک شرکت بیمه اتکایی بزرگ واگذار شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای