شناسه خبر : 19617

برنامه توسعه خدمات بیمه‌ای کمیته امداد؛ ۶۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

برنامه توسعه خدمات بیمه‌ای کمیته امداد؛ ۶۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

در جدول لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت برای کمیته امداد ۲۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد و ۵۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بودجه پیشنهاد کرده است.

به گزارش چابک آنلاین، کمیته امداد امام (ره) از جمله نهادهایی است که با هدف ساماندهی و رسیدگی به وضعیت معیشت امور محرومان و نیازمندان کشور تأسیس شده و با تمرکز بر امدادرسانی و حمایت از افراد و خانواده‌های نیازمند با رعایت کرامت انسانی و عزت نفس آنان، حمایت هدفمند از آنها و ترویج فرهنگ کار میان افراد و خانواده‌های تحت پوشش، کمک به بهبود فضای کسب و کار و اشتغال پایدار اقشار نیازمند، ارایه خدمات اجتماعی و حمایتی در جهت توانمندسازی نیازمندان شامل توسعه پوشش بیمه اجتماعی، فراگیر کردن بیمه درمان و ارتقای کم و کیفی خدمات حمایتی پایه اعم از مسکن، آموزش و معیشت نیازمندان و... فعالیت می‌کند.

به نقل از ایسنا، بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دولت برای کمیته امداد ۲۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد و ۵۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بودجه پیشنهاد کرده است.

طبق جدول پیشنهادی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برای کمیته امداد، منابع از محل تبصره ۱۴، ۲۲ هزار و ۹۳۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و منابع عمومی دولت ۲ هزار و ۸۴۹ میلیارد و ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است که در مجموع به ۲۵ هزار و ۷۸۱ میلیارد و ۵۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد.

جزئیات بودجه کمیته امداد به این شرح است:

ـ برنامه ارائه خدمات یکپارچه دولت هوشمند (الکترونیکی): ۳ میلیارد تومان

ـ برنامه سیاست‌گذاری، راهبری و توسعه خدمات بیمه‌ای: ۶۶۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان

ـ برنامه سیاست‌گذاری، راهبری و توسعه خدمات حمایتی: ۲۴ هزار و ۶۸۷ میلیارد و ۵۹۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

ـ برنامه راهبری و حمایت از اشتغال و توانمندسازی اجتماعی: ۴۲۹ میلیارد و ۶۹۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

 و برای برنامه پژوهش‌های علمی، کاربردی، فناوری و فن‌آفرینی: ۱۵۰ میلیون تومان پیشنهاد شده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای