شناسه خبر : 19615

درآمد حاصل از بیمه مصرف کنندگان گاز، تغییری نداشت

درآمد حاصل از بیمه مصرف کنندگان گاز، تغییری نداشت

طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از بیمه مصرف کنندگان گاز طبیعی نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییری نداشته است.

به گزارش چابک آنلاین، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، درآمد حاصل از بیمه مصرف کنندگان گاز طبیعی برابر با ۹۳ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان برآورد شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییری نکرده است.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای