شناسه خبر : 19610

اختصاصی چابک آنلاین؛

موزه ها قادر به پرداخت حق بیمه سنگین آثار تاریخی نیستند

اشیای تاریخی موجود در موزه ها در هیچ جای دنیا بیمه نمی شوند

موزه ها قادر به پرداخت حق بیمه سنگین  آثار تاریخی نیستند

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، اظهارکرد: بیمه کردن اشیاء تاریخی جزئی از سیاست‌های موزه‌ها نیست و دلیل اصلی آن این است که موزه‌ها باید این اشیاء را حفظ کنند و اگر از بین بروند با هیچ مبلغی قابل جبران نیستند زیرا تنها همین یک مورد از آن در جهان وجود دارد، بنابراین بودجه موزه صرف حفاظت از این اموال می‌شود.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "محمدرضا کارگر" درگفت و گو با چابک‌آنلاین، گفت: درهیچ جای دنیا این اتفاق نمی‌افتد که اشیاء موجود در موزه ها بیمه شوند و دلیل آن هم این است که باید این اشیا را حفظ کرد.

به گفته وی، برفرض که این اشیا  تاریخی بیمه  هم شوند وقتی که نسخه اصل آن از بین برود و بیمه هم غرامت مالی را بپردازد هیچوقت جبران اینکه نسخه اصل یک شی از بین رفته را  نمی‌کند.

وی، با بیان اینکه بعضی از این آثار، تنها اثر از یک دوره تاریخی هستند و وقتی از بین بروند، جبران خسارت مالی از سوی یک شرکت بیمه هم جبران شی را نمی‌کند، افزود: برخی معتقدند که جبران مالی هم  بهتر از این است که هیچ اتفاقی نیفتد اما قیمت این آثار آنقدر بالا است که اگر بخواهیم با قیمت پایین بیمه کنیم ارزش اثر تاریخی را کتمان کرده‌ایم و اگر به قیمت واقعی بیمه شوند آنقدر حق بیمه ها بالا و سنگین خواهند بود که موزه ها قادر به پرداخت حق بیمه آن نیستند.

مدیرکل موزه‌های وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی، معتقد است که موزه‌ها می‌توانند آن مبلغی را که قرار است برای حق بیمه پرداخت کنند صرف حفاظت از اشیا کنند، یعنی اینکه حفاظت‌های انسانی، فیزیکی، دوربین‌های مدار بسته و کلا هر موردی را که منجر به حفاظت بیشتر از آثار می‌شود را تقویت کنند که آثار تاریخی، بهتر حفظ شوند.

کارگر، اذعان داشت که موزه‌ها در خارج از کشور اشیای خود را فقط زمانی که بخواهند از موزه خارج کنند و درهنگام جابجایی بیمه می‌کنند و اشیاء موجود در موزه و مخازن را بیمه نمی‌کنند یعنی قادر به بیمه کردن آنها نیستند.

وی، گفت: گاهی اشیایی که برای نمایشگاه به خارج از کشور فرستاده می‌شود که توسط طرف خارجی بیمه می‌شود و مواردی هم بوده که پیشنهاد دادیم و بیمه‌های داخلی هم بیمه کردند اما در داخل معمولا درهنگام جابجایی از بیمه استفاده نمی‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای