شناسه خبر : 19109

اختصاصی چابک آنلاین؛

مدیرکل نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی اموراستانهای بیمه مرکزی، اظهار کرد: اساس بیمه اعتماد است و مشتری باید این اعتماد را حس کند تا به خرید محصولات بیمه‌ای تمایل نشان دهد.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، "امیر صفری" در گفت وگو با چابک‌آنلاین، گفت: بیمه، فعالیتی اقتصادی است که دو طرف عرضه و تقاضا را دارد و باید دید که محصولات بیمه‌ای برای مشتری به صرفه است که از آن استقبال کند یا خیر.؟

وی،افزود: اشخاص برای خرید بیمه نامه عمر محاسبه می‌کنند که این بیمه نامه تحت هرعنوانی آیا به صرفه است؟ مساله اصلی این است که اگراین بیمه نامه برای بیمه گذار به صرفه نباشد به خرید نشان نخواهد داد. 

مدیرکل نظارت برشرکتهای بیمه و هماهنگی اموراستانها بیمه مرکزی، ادامه داد: ممکن است بیمه گذار در مورد صرفه اقتصادی بیمه عمر برداشت اشتباهی داشته باشدو هنر شرکت بیمه این است که در بیمه عمر برای  مشتری، صرفه اقتصادی واقعی ایجاد کند و این را به بیمه گذار در عمل  نشان دهد. 

صفری گفت: تبلیغات غیرواقعی هم دربلندمدت بی تاثیراست ومشتری، به صرفه بودن یا به صرفه نبودن را در نهایت، به درستی و در مقایسه با سایر ابزارهای جایگزین تشخیص خواهد داد.

وی، بیان کرد: بیمه باید برای افراد سود داشته باشد و این سوددهی باید ثابت شود تا تمایل افراد به خرید ایجاد شود که در اینصورت همه به سراغ بیمه خواهند آمد.

مدیرکل نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی اموراستانها بیمه مرکزی، تصریح کرد: گاهی و برخی از بیمه گذاران، محصولات بیمه عمررا بدرستی نمی‌شناسند و درخصوص سود مشارکت در منافع شرکت‌ها ، آگاهی لازم را ندارند و شرکت بیمه باید روی سود مشارکت در منافع خود تبلیغ کند.

صفری، ادامه داد: برخی ازشرکت‌ها سود مشارکت در منافع 30 درصدی پرداخت می‌کنند البته این سود باید بادوام و بلند مدت باشد و مشتری به این نتیجه برسد که حداقل 4 سال از این سود منتفع خواهد شد.

وی، با اشاره به رشد بازارسهام در سال 98 واستقبال بی‌سابقه افراد جامعه از این بازار، گفت: به عنوان مثال، تعداد کدهای بورسی در این سال با رشدی بی سابقه روبرو شد و علت آن این است که بازار سهام در آن سال به صرفه شد اما در حال حاضرازاین بازاراستقبال جندانی  نمی‌شود زیرا فاقد صرفه اقتصادی است و بیمه عمر نیز به همین شکل است و اگر صرفه اقتصادی ایجاد شود مسلماً از بیمه عمر استقبال خواهد شد.

مدیرکل نظارت برشرکتهای بیمه وهماهنگی اموراستانها بیمه مرکزی تاکید کرد که اعتماد در بیمه بسیار مهم است زیرا بیمه گذار پولی پرداخت می‌کند که در ازای آن بعداً مبلغی را دریافت خواهد کرد که این موضوع در بیمه نامه‌های عمر بلند مدت تر، حساس تر است.

صفری، با بیان اینکه شرکت‌های بیمه‌ای باید خود، نظارت بر روی بازاریابان عمر را بیشترکنند، افزود: منافع بازاریاب فروش بیمه نامه است و این امکان وجود دارد که برای فروش بیمه نامه،از امکانات و مزایایی صحبت کند که در بیمه نامه وجود ندارد.

وی، خاطرنشان کرد که شرکت بیمه باید بازاریاب و نماینده خود را نظارت کند، به نحوی که در هنگام فروش بیمه نامه چه قولی از طرف شرکت بیمه به مشتری می‌دهد زیرا درصورت دادن  وعده بی اساس به مشتری توسط بازاریاب، منجر به عدم اعتماد در بیمه گذاران می‌شود درحالیکه  اعتماد را باید با حرف راست و درست بدست آورد.

مدیرکل نظارت بر شرکتهای بیمه و هماهنگی امور استانها بیمه مرکزی اظهار کرد: طبق مقررات، بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه‌ای اجازه تبلیغات گمراه کننده را نمی‌دهد زیرا تبلیغات غیرواقعی در جامعه منجر بی‌اعتمادی نسبت به بیمه می‌شود.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای