شناسه خبر : 19039

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در آخرین روز کاری هفته معاملات بورس تهران شاهد رشد چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه میهن با کاهش ۳.۶۷درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه حافظ بود که ۰.۲۶ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه دانا با افزایش ۴.۳۹ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه ما با افزایش ۰.۱۷ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۹۲ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه تجارت نو با افزایش ۰.۰۱ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۷ شرکت قرمزپوش و نماد ۱۶ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای