شناسه خبر : 19008

اختصاصی چابک آنلاین؛

‌در چهارمین روز هفته معاملات بورس تهران شاهد افت چشمگیر شاخص سهام بیمه در بورس و فرابورس بودیم.

چابک آنلاین، بهاره تاجر باشی، بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه آسیا با کاهش ۱.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه پارسیان بود که ۰.۳۲ درصد ریخت.

بیشترین افت قیمت سهام بیمه‌ای حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه تجارت نو با کاهش ۴.۰۹ درصد اختصاص یافت و کمترین ریزش هم متعلق به نماد شرکت بیمه نوین بود که ۰.۱ درصد ریخت.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در بورس به نماد شرکت بیمه ملت با افزایش ۰.۸۱ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه البرز با افزایش ۰.۲۸ درصد رسید.

بیشترین رشد قیمت سهام بیمه ای به حاضر در فرابورس به نماد شرکت بیمه کوثر با افزایش ۴.۹۶ درصد اختصاص یافت و کمترین رشد به نماد شرکت بیمه حکمت صبا با افزایش ۰.۱۴ درصد رسید.

در روز جاری از ۲۳ شرکت فعال در بورس و فرابورس نماد ۱۴ شرکت قرمزپوش و نماد ۹ شرکت سبزپوش شد.

ارسال نظر

خدمات بیمه ای